Chorvati schvlili euro jako mnu, na cenovkch bude vedle kuny u v z

U od 5. z se ale pot s uvdnm cen jak v dosavadn mn, tedy v kunch, tak v eurech. V obou mnch by pak ceny mly platit cel pt rok.

Nicmn clov datum pechodu na euro jet vyaduje kladn hodnocen ze strany Evropsk komise a odpovdajc rozhodnut Rady Evropsk unie. Prezidentka Evropsk centrln banky (ECB) Christine Lagardeov dnes dala najevo, e v to v.

Je bjen, e pravdpodobn velmi brzy pijmeme Chorvatsko jako 20. lena. Budeme jet muset spotat data a projt fakta a ve zrevidovat. Udlme to spolen s Evropskou komis a ECB se tohoto procesu zastn. Doposud vidme, e ve jde podle plnu, ekla v tto souvislosti podle denku Veernji list fka ECB slovinsk televizi.

Schvlen zkon mimo jin upravuje prvn rmec, smnu hotovosti, konverzi pjek a vklad a ochranu spotebitel ped nezkonnm zvyovnm cen v souvislosti se zavedenm eura. Clem tohoto prvnho pedpisu je zajistit hladk pechod na euro a efektivn fungovn ekonomiky.

Banky, chorvatsk pota a finann agentura Fina budou cel rok 2023 smovat kuny za eura zdarma. Pozdji bude smnu mon provst po neomezenou dobu v chorvatsk centrln bance.

Chorvatsko bylo pijato do evropskho mechanismu smnnch kurz ERM II spolu s Bulharskem v ervenci 2020. V tomto reimu stty musej setrvat alespo dva roky, ne mohou zavst euro.

leny eurozny je v souasn dob 19 zem Evropsk unie, a to Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itlie, Kypr, Litva, Lotysko, Lucembursko, Malta, Nmecko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, ecko, Slovensko, Slovinsko a panlsko.

Zavst jednoho dne euro by s vjimkou Dnska mly vechny lensk zem Evropsk unie, tedy vetn esk republiky. Praha ale dv opakovan najevo, e s tmto krokem nebude spchat. Dnsko si spolu s Britni hned na zatku vyjednalo trvalou vjimku a euro zavst nemus. Britnie mezitm z Evropsk unie vystoupila.

esk republika se zavzala pijmout euro podpisem pstupov smlouvy k EU. esk veejn mnn ale nen pijet eura dlouhodob naklonno.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts