Chovatel se kvli obavm z paprovn zbavuj invazn elvy ndhern

0
22

Msto paprovn je nkte chovatel radji vypust na svobodu, co rozhodn u tohoto druhu nen sprvn.

V souasnosti se mou nechat elvy ndhern doma pouze na doit, od bezna pak pouze s registrac. Do naeho registru chovatel nejastji zaznamenvali elvu ndhernou, s vraznm odstupem ji nsleduje mval, nosl erven a korlovka pruhovan, vysvtlil Tom Grner z Agentury ochrany prody a krajiny R. Registraci je mon udlat zde.

Prv tto organizaci mus chovatel elvy do konce msce nahlsit, jinak jim hroz sankce, vetn odebrn zvete. V registru je aktuln 1500 lid, ppadn pochyben by mla nsledn kontrolovat esk inspekce ivotnho prosted. Pvodn byl termn na registraci do konce loskho roku, nakonec se ale posunul.

Clen kontroly se neplnuj. Tm, e lid formul vypln, se zavazuj, e budou dodrovat zkonn omezen invaznch nepvodnch druh. Jde zejmna o dodrovn zkazu mnoen a vypoutn, respektive dren v takovch podmnkch, kter zabrn jejich spontnnmu niku do prody, sdlil iDNES.cz mluv inspekce Ji Oveka.

Podle nj se ale lid nemus obvat velmi vysokch pokut, pokud beznov termn tsn nestihnou. Zejmna v potenm obdob a v ppad garance dodrovn podmnek jejich dalho dren lze oekvat sankce na nejni rovni zkonem stanovenho rozmez. Prioritou zstv jejich evidence a zajitn podmnek v souladu s platnou prvn pravou. Za zvanj proheek je nutno povaovat nedodrovn zkaz v podob mnoen nebo vypoutn jedinc nepvodnch invaznch druh, popsal mluv.

Tak podle Oveky se problm registrace tk hlavn majitel elv, kter se dovaj i nkolika destek let. Vrazn men je poet dritel mval, u kterch bude rovn prioritou ponechn jedinc v lidsk pi na doit. Velkm problmem mohou bt stle pevajc chovy nutri, kter se rovn ocitly na seznamu nepvodnch invaznch druh a kter i na naem zem demonstruj svj invazn potencil, uzavel.

elva ndhern nen mazliv a zapch

Aladzasov Pibylov pak dodv, e v R mou bt stovky neregistrovanch chovatel. Svho asu to byla prvn vodn elva, kter se sem vozila ve vtm mnostv. Dala se koupit v akvaristikch, nejdv za 25, pak za 50 a nakonec za 100 korun. Takov roztomil elvika o velikosti kovov padestikoruny. A mlokdo lidem ekl, e kdy se o ni budou dobe starat, tak za pt let bude mt dv kila, bude smrdt a kousat a roztomil u nebude vbec, sdlila.

Majitel si pak uvdom, e elvy vbec nejsou ndhern, protoe chov je i kvli astmu vymovn vody drah. Tak ji pust do potoka a jet se chlchol tm, e ji pustili na svobodu, doplnila.

Prakticky jedin pvodn elvy v eskm prosted jsou elvy bahenn. M tmav krun, tmav tlo a na nm lut skvrnky jako posypn cukrem krystalem. A ostatn elvy rzn proukovan, tmav svtl, s kreslenm krunem, ty jsou nepvodn. Tam je poteba pokusit se ji odchytit, uvd.

Stt prakticky nem kam elvy dvat

Sama v zchrann stanici chov 31 elv ndhernch, kapacitu m teoreticky a pro 70. Ministerstvo ivotnho prosted (MP) j ale jet neudlilo status zazen pro umsovn invaznch nepvodnch druh, v R ho m pouze muzeum v esk Lp.

Ministerstvo je podle mluv adu Lucie Jetkov pipraven schvalovat dal zazen, aktuln e ale ve spoluprci se Sttn veterinrn sprvou jedinou dal dost. MP dlouhodob jedn o sti tchto zazen s eskm svazem ochrnc prody, kdy by tato zazen mohla fungovat pi souasnch zchrannch stanicch pro handicapovan jedince, nicmn finln dost jet nebyla pedloena, uzavela.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno