Chyba vedle chyby. Amazon rozdal na jednom mst tisce napomenut

Discplinrn oznmen se tkaj skladu na newyorskm Staten Islandu a byla vydny mezi dubnem 2019 a dubnem nsledujcho roku, uvedla agentura Reuters s odkazem na soudn dokumenty. V t dob ml sklad zhruba 5 300 pracovnk.

Nejvt online prodejce ve Spojench sttech dokumenty zveejnil pot, co se Nrodn rada pro pracovn vztahy (NLRB) a nsledn i soud zaaly zabvat proputnm jednoho z pracovnk v tamnm skladu, Geralda Brysona, v roce 2020. Tomu se jeho vyhazov z prce nelbil a zaal se brnit.

Bhem svho psoben ve skladu se i on dopustil nkolika prohek a obdrel psemn napomenut. Zpis z roku 2018 ukazuje, e v prci udlal 22 chyb. V jedn krabici ve skladu napklad zaevidoval 19 poloek, ve skutenosti jich bylo 20.

Primrnm dvodem Brysonova proputn vak byla jeho konverzace s kolegyn na protestu ohledn toho, e Amazon nedl dost pro ochranu svch zamstnanc na pracoviti proti covidu-19. Pi konverzaci s kolegyn dajn pouval vulgarity.

Zptn vazba

Amazon ve svm prohlen uvedl, e kritria, kter mus pracovnci plnit, jsou spravedliv a bere ohled na vsledky ostatnch pracovnk. Spolenost tak tvrd, e zamstnancm pin vce chvly ne kritiky. Zamstnancm poskytujeme bhem roku spoustu zptn vazby, abychom jim pomohli bti spnmi a aby se (pracovnci) ujistili, co se od nich oekv, uvedla spolenost.

Agentura Reuters zveejnila pklady prohek, kterch se zamstnanci Amazonu dopustili. Jeden ze zamstnanc napklad udlal tyi chyby v jedinm tdnu pi vyskladovn zbo, kte si zkaznci objednali. V tomto tdnu vak sprvn nachystal pes 15 800 kus zbo.

Jin zamstnanec zase pekroil dobu pestvky o tyi minuty. V zznamech se tak objevuje zmnka o rychlosti pi skenovn a ovovn poloek. Pracovnk byl upozornn, e jeho rychlost klesla na 164 poloek za hodinu, cl byl pitom 175.

O sv zitky se s agenturou Reuters podlil i bval pracovnk Gerald Bryson, kter do skladu na Staten Island nastoupil v roce 2018 s nstupnm platem 16,50 dolar (400 K) za hodinu. Za kol ml potat a skenovat pihrdky se rouby a dalho zbo.

Bylo to hrozn, vzpomn skladnk

Pot, co byl psemn varovn, e udlal chyby, zpomalil. Pozdji byl vak napomenut znovu, a to kvli rychlosti. Seetl 295 kus zbo za hodinu, spolenost oekvala vce ne 1,5 nsobek.

Bryson pro agenturu Reuters uvedl, e se nsledn snail pracovat dvakrt rychleji. Sedte tam a bojte se, jestli budete mt ztra prci, protoe vae tempo nen takov, jak se pedpokld, vzpomnal Bryson. Bylo to hrozn, dodal.

Mezitm dostal jet njak napomenut. V roce 2019 obdrel na prvn pohled povzbudiv psemn vzkaz. Vae nedvn pracovn vkonnost splnila nebo pekonala oekvanou produktivitu prce, psalo se v nm.

Jene na kor zdrav. Bryson zmnil, e mu otkaly nohy a bolelo ho tlo. Pi cest z prce do auta se ctil, jako by mu bylo tisc let.

V z loskho roku Amazon zvil nstupn mzdu ze 17 na 18 dolar na hodinu. To je asi o 10 procent vce ne prmrn mzda v americk spolenosti Walmart. Zamstnanci vak zmiuj, e si prce vybr svou da.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts