Co dl po dokonen rychlodrah? esk prmysl plnuje stavby pro vnouata

V prvn ad budou po dokonen stamiliardov st vysokorychlostnch trat stle chybt nkter peshranin spojen, kter rychlovlaky obsluhovat nebudou. Studie zpracovan projektantskou firmu Sudop Praha proto navrhuje, aby se uvaovalo o kapacitnjm spojen Prahy a Lince, kter by zkrtilo jzdn doby ze dvou hodin na 45 minut, a dle se esko zabvalo spojenm Brno Bratislava, Ostrava Katovice nebo trat z Plzn do nmeckho Norimberku.

Krom peshraninch spojen bude mt esk eleznice stle slab msto napklad na tetm tranzitnm koridoru mezi Berounem a Plzn nebo mezi Chlumcem nad Cidlinou a Nymburkem, kter by slouil primrn pro nkladn dopravu a umonil veden tranzitnch nkladnch vlak mimo eleznin stanici Nymburk a zrove odlehil petenmu mstu mezi Nymburkem a Velkm Osekem.

Posledn kategori jsou zem, kter zatm eleznin spojen nemaj a kter by si eleznici jako ekologickou a energeticky efektivn formu dopravnho spojen zaslouily. Konkrtn studie uvd pm napojen Prahy a Brandsa nad Labem. V souasnosti vlaky do tto rychle se rozvjejc aglomerace jezd oklikou bu pes elkovice nebo Lysou nad Labem.

Druhm vybranm spojenm je propojen Jesenku a Krnova po esk stran. Napojen Jesenk na Moravskoslezsk kraj je dnes eeno nevyhovujcm zpsobem pes zem Polska. Vraznho zlepen lze doshnout buto novm propojenm na zem esk republiky nebo infrastrukturnmi pravami na polsk stran, uvd se v dokumentu. Zmiovny jsou rovn spojen Huln-Zln-Horn Lide nebo Povany-Bezdruice-Tepl.

Vychzeli jsme z pedpoklad, jako je vvoj HDP a vvoj potu obyvatel. Vylouili jsme z tto studie stavby, kter se pipravuj v souasnosti nebo jsou u v plnu. Limitem pro ns bylo jen to, co si nai projektanti odv vyprojektovat, uvedl generln editel Sudop Praha Tom Slavek. Konkrtn tedy Vize eleznice po roce 2050 potala s tm, e chyst eleznin vstavbu pro 12 milion ech, kte budou mt proti dneku dvojnsobn HDP, jak odhaduje esk statistick ad.

To se podle Slavka odraz v tom, e osobn i nkladn eleznin doprava by mla zdvojnsobit svj provoz, tedy poet pepravench cestujcch i tun zbo. K nejvtmu nrstu podobn jako nyn bude dochzet u aglomerac Prahy, Brna a Ostravy.

Infrastrukturu stavme na stovky let. A protoe nm to trv dlouho, teba i dv destky let pprav, je poteba u mt ideologick zklad te, uvedl Tom Janeba z Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Nen to dn zvazn strategick pln, ale dokument do diskuse, uvedl f asociace, kter si zpracovn studie objednala.

Po dokonen zmiovanch sek vetn modernizace nkterch regionlnch spojen jakou Jsou Zdice Psek, Plze atec nebo napklad Turnov Jin Hradec Krlov, by vtina dopravnch smr v esku mla bt vlakem rychlej nebo alespo stejn rychle dosaiteln vlakem ne individuln automobilovou dopravou. Vjimku tvo notoricky zanedban spojen jako jsou Praha Liberec, nebo smr do Karlovch Var z hlavnho msta a z Plzn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts