CSG realizuje v esku a na Slovensku investice za vce ne 2 miliardy

0
77

Nov provozy vzniknou v esk republice i na Slovensku ve firmch Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army a slovensk MSM Group, je jsou soust divize CSG Defence.

Kopivnick spolenost Tatra Defence Vehicle (TDV) aktuln pracuje na projektov dokumentaci a stavebnm povolen pro vstavbu nov vrobn haly ve svm arelu v Kopivnici. Nklady na jej vstavbu peshnou 300 milion korun a oekv se vytvoen 40 a 60 novch pracovnch mst. Nov vrobn hala bude splovat nejvy standardy modern a ekologick budovy, v porovnn se stvajcmi budovami bude mt vrazn ni provozn nklady. Plnuje se i realizace fotovoltaick elektrrny na stee budovy.

V novm vrobnm prostoru dojde ke koncentraci svaovacch kapacit, zejmna velkch celk, m se poda optimalizovat vrobu ve stvajc montn hale, a obecn se tak zlep celkov vrobn tok ve spolenosti. V plnu je i pozen svaovacho robota. Krom stavby nov haly firma TDV investuje ni destky milion tak do rozen kapacit stvajc lakovny. Provoz v nov hale a rozen lakovn by ml bt sputn v zvislosti na zakzkov obsazenosti firmy na pelomu roku 2024/2025.

Nov hala, nov pracovn msta

Mezi nejvt investice ternbersk firmy Excalibur Army pat stavba nov vrobn haly pro mont kolovch vozidel s rozshlou administrativn st a nkup technologi do vroby. Finann nklady na vybudovn nov haly se pohybuj na rovni 500 milion korun, nkup novch technologi m spolenost stt piblin 150 milion. Aktuln je projekt nov haly ve fzi technick a finann ppravy s plnovanm dlm zahjenm provozu 1. vrobn linky na pelomu roku 2024 a 2025.

Tak nov hala v Excalibur Army m ekologick pesah, jeliko ternbersk vrobce obrnn techniky pot s adou spornch energetickch opaten, kter jsou dnes ji standardem inn vytpn a klimatizace, LED osvtlen, zateplen. K tomu, aby firma vyuila ekologick potencil vroby, na stechu (nejen nov budovy) plnuje v rmci samostatnho projektu instalovat fotovoltaick elektrrny o souhrnnm vkonu cca 670 kW. Nkup technologi je ve fzi vbrovch zen.

Nov hala a nov technologie umon Excalibur Army navit kapacitu produkce kolov vojensk techniky a zapojit se ve vt me i do mezinrodnch projekt, kter souvisej s nkupy techniky pro Armdu esk republiky. Rozen vrobnch prostor vytvo 120 pracovnch mst. st z nich spolenost obsad prostm pesunem existujc vrobn linky ternberskho arelu, zbylou st dopln novmi lidmi. Uvolnn provoz vyuije prototypov dlna, kter dlouhodob trp nedostatkem prostoru pro vvoj vozidel v konfiguraci 6×6 a vtch.

Investice vylep i podmnky pro zamstnance

Investice v rmci holdingu Czechoslovak Group se netkaj jenom eskch firem, na projektech spojench s navenm vrobnch kapacit a vylepenm technickho a technologickho zzem pracuje i slovensk vtev CSG, spolenost MSM Group. Ta plnuje do svch provozoven ve Snin, Dubnici nad Vhem a Novcch investovat tm 50 milion eur (1,2 mld. K). Clem pipravovanch investic je mimo rozen vrobnch kapacit i pokraovat ve vylepovn podmnek pro zamstnance podnik MSM Group, renovaci aten, socilnch zazen, jdelen a tak do modernizace vybaven pracovi.

Modern provozy a nov pozen stroje budou energeticky spornj a vyprodukuj vrazn mn odpadu. Nutno zmnit, e MSM Group se podl na projektu EU, kter e vvoj novch a nhradu v souasnosti pouvanch energetickch materil, kter obsahuj rizikov prvky pro ivotn prosted a lidsk zdrav.

Od renovace vrobnch prostor si MSM Group slibuje zefektivnn a zautomatizovn vroby, dky emu se vroba stane bezpenj, flexibilnj, jednoduch, produktivnj a rychlej. To zrove umon zamstnancm soustedit se vc na sofistikovanj innosti s vy pidanou hodnotou. Napklad ve Snin plnuje skupina MSM vytvoit modern pracovit s robotickmi rameny a modernmi CNC stroji.

Do podniku VOP Novky smovaly investice do robotizace, automatizace, nov plnc linky a kontrolnch systm kvality produktu. Dky vysokmu stupni automatizace, robotizace a technologickmu zzem pat VOP Novky mezi nejmodernj provozy ve svm oboru v rmci Evropy. Dky investicm do modernizace vrobnch kapacit a technologi oekv MSM Group dal nrst pracovnch mst, za poslednch 12 msc se spolenost rozrostla o vce ne 400 zamstnanc.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno