Czechoslovak Group cl na inovace pro obranu i civiln sektor

Bval rektor Univerzity obrany, vdec a zkuen akademick manaer Bohuslav Pikryl nyn s podporou majitele skupiny Czechoslovak Group (CSG), eskho podnikatele Michala Strnada, vyvj systm inovac, kter firmm holdingu umon obstt ve svtov konkurenci i za pt i deset let.

Pikrylovm kolem je umonit firmm CSG Aerospace stt se v idelnm ppad technologickmi ldry ve svch oborech. To zahrnuje identifikaci klovch technologi, na kter se maj firmy zamit a vyvjet produkty na nich zaloen. V byznysu i ve vlce vyhraje ten, kdo zsk a udr technologickou pevahu. A my bychom mli bt ve skupin vtz, k profesor Bohuslav Pikryl, viceprezident CSG Aerospace pro vdu.

Jak jsou klov technologie, kter budou zdrojem inovac v leteckm a obrannm prmyslu?
Domnvm se, e je lze charakterizovat tymi pvlastky: inteligentn, propojen, distribuovan a digitln. Kdy se zastavm u prvn charakteristiky, inteligentn znamen, e budou vyuvat prvk uml inteligence a jej spoluprce s inteligenc lidskou, co povede k prlomovm produktm v cel ad obor.

Uml inteligence je oblben pojem, ale jeho dopady do prmyslovch i vojenskch projekt si mlokdo doke pedstavit. Jak efekty uml inteligence pinese?
Uml inteligence a strojov uen zkrt vvoj a obrovsky posl schopnosti civilnch i vojenskch systm, kter d boj nebo teba letov provoz. Ve vojenskm prosted se pouv zkratka C4 ISR. S velkou mrou zjednoduen se jedn o systm, kter rozptl vlenou mlhu na bojiti a d veliteli dokonal pehled o jeho vlastnch silch i o protivnkovi. To je obrovsk multipliktor bojov sly, kter do znan mry eliminuje potebu velkch armd s masou lid a techniky.

Jak dal prlomov technologie se v leteckm a obrannm prmyslu uplatn?
Jsou to takzvan velk data a jejich pokroil analytika, kterou budou pouvat jak vyspl senzory, typicky radary, tak efektory, tedy zbran. Ty navc budou robotizovny a umstny na platformch s vysokm stupnm autonomie a budou generovat obrovsk objem dat, se kterm si neporad ani armda lidskch analytik a opertor. Z hlediska vzdlenj budoucnosti se ji dnes musme zamit na hypersonick systmy. A konen se bude jednat o kvantov podporovan technologie, kter svho nasazen mohou doshnout v nsledujcch 15 a 20 letech a zsadnm zpsobem zmn zait paradigmata.

Identifikovali jsme tedy klov technologick trendy. Jak se ale reln promn v rmci prmyslov skupiny, jako je CSG, do novch produkt pro zkaznky?

Zsady inovan filozofie Bohuslava Pikryla pro skupinu CSG:

  • Zkladem je rozpoznat prlomov technologie a zamit se na n.
  • Na inovace mus povinn smovat st zisku.
  • Inovace nesm vznikat nhodou, ale systematicky.
  • Nelze dlat vechno. Omezen zdroje na vvoj se musej sprvn zaclit.
  • Vvoj a inovace s sebou nesou riziko, firmy musej mt motivaci do nho jt.
  • sil o inovace podpo intern grantov sout firem.
  • Soukrom sektor mus spolupracovat s akademickm a eln si rozdlit prci.

Prv to je klov otzka. Investice do produktovch inovac se d podobnmi principy jako teba akvizice nov spolenosti do skupiny. Mte omezen zdroje, finann i lidsk, a muste si sprvn vybrat, na co se zamit. Pokud to nedokete a vyvjte nkolik let produkt, kter u nkdo vyvinul ped vmi, nebo pokud vyvinete produkt, kter nenapluje poteby zkaznka, tak jste ty zdroje zmail. Take ve vzkumu, vvoji a inovacch muste nastavit systm, kter identifikuje klov technologie, vybere projekty, kter je vyuij, a pak d jejich vvoj.

CSG je velmi pestr prmyslov-technologick skupina, kter vyrb radary, pozemn techniku, leteck software nebo munici. Jak m tedy funkn systm pro inovace v takovm sloitm organismu vypadat?
Systm pro zen vzkumu, vvoje a inovac se v CSG stav v rmci divize CSG Aerospace, a pokud se osvd, me se asem rozit do dalch st skupiny. V nai divizi existovala rada technickch editel, kter slouila k operativnmu zen projekt, na kterch pracovalo spolen vce firem. My jsme ji zmnili na radu pro inovace a dali j nov kompetence: ppravu strategi, identifikaci vhodnch pelomovch technologi, vbr vvojovch projekt a jejich koordinaci.

Motivujete njak lensk firmy CSG Aerospace, aby se do systmu zapojily?
Dali jsme firmm impulz v podob internho grantovho programu dotovanho v roce 2022 stkou nkolika destek milion korun. Firmy mohou pihlsit sv projekty do vnitn grantov soute, a pokud uspj, maj prostedky na vvoj, kter se neodetaj z jejich zisku.

Jak spolenosti na tuto pobdku reagovaly?
Pekvapiv pozitivn a aktivn. Selo se 14 projekt, z nich kad dv smysl. V tchto tdnech probh finln vbr tch, kter zskaj grant. Bude to maximln polovina z pihlench, protoe nem smysl omezenou grantovou podporu drobit.

U jsme zmnili, e vvoj pelomovch produkt nen zadarmo. Je CSG pipravena investovat do vvoje potebn zdroje?
CSG m majitele, kter zcela chpe, e vvoj novch produkt je zkladem budouc prosperity cel jeho skupiny. Majitel rozhodl, zatm v rmci divize CSG Aerospace, e urit procento EBITDA pjde povinn na vzkum a vvoj. Pesnou stku nezveejnm, ale jedn se o nkolik destek milion korun.

Chce bt CSG ve vd a vzkumu sobstan a budovat vlastn vvojov centra, nebo bude oteven spoluprci s akademickm sektorem?
Plat oboje. V rmci na leteck divize postupn budujeme v Pardubicch vzkumn a vvojov centrum. To by ale nemlo nahrazovat vdu a vzkum, jemu se vnuje akademick sektor. Potenciln partnei jsou esk vysok uen technick v Praze, Vysok uen technick v Brn, Masarykova univerzita v Brn, Vysok kola bsk – Technick Univerzita Ostrava i Univerzita Pardubice. Institucionalizovanou spoluprci ji mme s Univerzitou obrany v Brn a Akademi ozbrojench sil na Slovensku. Od akademick sfry oekvme, e nm pome identifikovat budoucnost a pipravit ns na to, co ns ek za pt, deset i patnct let.

Nov technologie maj krom pozitivnho pnosu i svou odvrcenou strnku. Napklad miliard Elon Musk se obv, aby uml inteligence neohrozila lidstvo. Notabene pokud je aplikovna do niivch zbraovch systm. Ctte takovou hrozbu i vy?
Technologick pokrok v oblasti obrannho i civilnho prmyslu je v rmci soupeen stt i firem nevyhnuteln a nezastaviteln. Kad nov technologie, a plat to typicky pro technologie vyvinut na potku pro vojensk ely, m potencil zkvalitnit ivot spolenosti: odstranit tkou, nebezpenou nebo nudnou prci, zvit rove obanskch slueb a zkvalitnit kadodenn ivot. Jsem optimista a jsem pesvden, e stejn jako tomu bylo doposud, pozitivn strnka technologickho vvoje pev nad negativn a posune lidstvo dl.

Inovativn projekty skupiny CSG

Automobilka TATRA TRUCKS vyvj prototyp tkho ternnho vozidla pohnnho elektromotorem, kter si bere energii z vodkovch lnk. To umon vyuvat elektinu k pohonu vozidla i v odlehlch oblastech, kde nejsou k dispozici rychlonabjeky lithium-iontovch bateri. Zrove se pipravuje v arelu nejstar esk automobilky projekt velkokapacitn vroby istho vodku s pomoc solrn elektrrny.

Spolenost CS-SOFT se zabv systmem vyuvajcm umlou inteligenci k automatick detekci anomli v datech softwarovch aplikac. Systm se bude sm uit na datech, je bude pozorovat bhem provozu.

Spolenost ATRAK vyvj softwarov systm, kter bude podporovat zen dron v rmci letovho provozu.

Spolenost esk leteck servisn navrhuje projekt bezdrtov kontroly a distribuce videosignlu pro elektro-optick systm u vrtulnk Black Hawk UH-60, kter usnadn modernizaci tchto stroj.

Spolenost ELDIS navrhuje instalovat do svch primrnch radar novou funkci, identifikaci a sledovn bezpilotnch przkumnch prostedk oddlen od pilotovanch letoun.

Spolenost RETIA vyvj bojov vozidlov informan systm, kter je zkladnm nstrojem pro zen boje a slou jednotkm pro podporu bojov innosti.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts