DAKO-CZ obhjilo ocenn Czech Business Superbrands, v Indii zakld dceinou spolenost

0
104

Jedin esk vrobce brzd pro kolejov vozidla, spolenost DAKO-CZ, kontinuln roste. A to jak na eskm trhu, tak v zahrani. Za uplynul tyi roky zdvojnsobil trby a v roce 2022 poprv v historii v tomto ukazateli prolomil dvoumiliardovou hranici. Firma, kter je stoprocentn vlastnna prmyslov-technologickm holdingem Czechoslovak Group eskho prmyslnka Michala Strnada, v minulch letech zaloila v Ostrav montn spolenost DAKO-CZ MACHINERY, v severoeskm Most psob spolenost DAKO-CZ SERVICE a ovldlo t spolenost TRANSELCO-CZ. Spolu s mateskou spolenost DAKO-CZ tak vznikla v rmci holdingu Czechoslovak Group divize CSG Rail.

Indick trh je jednm z nejvtch odbratel

Zahranin expanzi thnou aktivity v Indii, kde DAKO-CZ v minulm roce zaloilo dva spolen podniky s pednmi domcmi vrobci: s klovm hrem na tamnm trhu, spolenost Medha Servo Drives, byl zaloen podnik MEDHA DAKO-CZ Pvt. Ltd. se sdlem v Hyderabadu. Tato firma se sousted na dodvky ucelench a modernch brzdovch systm pro nov pipravovan vozy EMU, metra a lokomotiv pro indickou eleznici. Se spolenost Jupiter Wagons, dvojkou na trhu vroby nkladnch voz, byla zaloena spolenost JWL DAKO-CZ India Ltd., kter sdl v Kalkat.

O DAKO-CZ

Spolenost DAKO-CZ je pednm vrobcem pneumatickch, elektromechanickch a hydraulickch brzdovch systm pro kolejov vozidla s 207letou tradic. Firma s ronmi trbami okolo 92 milion Euro, na kterch se ze 74 % podl zahranin zakzky, sdl v Temonici ve vchodnch echch. Vlastnkem spolenosti je skupina Czechoslovak Group eskho podnikatele Michala Strnada.

Ve fzi vrcholcch pprav je zaloen dceinho podniku DAKO-CZ India, kter nae indick aktivity zaste. Na indickm trhu ji nkolik let generujeme vznamn procento naeho obratu a potencil tamnho trhu je obrovsk. Tak proto se nae obchodn manaerka astnila podnikatelsk mise Svazu prmyslu a dopravy R, kter doprovzela cestu ministra zahrani Jana Lipavskho do Indie, k Luk Andrsek, pedseda pedstavenstva DAKO-CZ.

Pestoe je nae spolenost v eleznin brani dobe znm a etablovan, ocenn jako je Czech Business Superbrands si velmi vme. Znaka DAKO s tmto prestinm ocennm opt posiluje, dopluje Luk Andrsek. Pipomn tm skutenost, e DAKO-CZ je firma psobc v B2B segmentu, s jejmi produkty se tedy koncov zkaznci nesetkvaj napmo. Obhjit v tto oblasti ocenn jako je Czech Business Superbrands je tedy daleko sloitj a pro firmu hodnotnj.

Komponenty pro metro v Londn i tramvaje v Bratislav

DAKO-CZ nen aktivn jen na indickm trhu. Spolenost exportuje vce ne 70 procent sv produkce. Mezi nejprestinj projekty bezesporu pat dodvky brzdovch komponent do souprav metra spolenosti Siemens Mobility urench pro linku Piccadilly londnskho metra. Krom Siemensu spolupracuje DAKO-CZ dlouhodob napklad se spolenostmi Talgo, Stadler Rail, Tatravagnka Poprad i Modertrans Pozna. V esk republice spolupracuje napklad se koda Group.

Mont hala DAKO-CZ

Prv pro koda Group dod v letonm roce hydraulick brzdov jednotky vetn zen pro 30 tramvajovch souprav 29T3, kter budou nasazeny v Bratislav. Zajmavou zakzku zskala firma DAKO-CZ v Brazlii, kam dod hydraulick brzdov jednotky pro autonomn zen vzduchem pohnn soupravy Aeromovel, kter budou obsluhovat cestujc na letiti v São Paulu. Mezi stedndob cle spolenosti DAKO-CZ pat snaha proniknout na severoamerick trh.

kola se sedmdestiletou tradic

Aby byla firma dlouhodob spn, masivn investuje do rozvoje, a to v stkch, kter pevyuj sto milion korun. V minulm roce napklad DAKO-CZ pedstavilo na veletrhu InnoTrans revolun elektromechanickou kotouovou brzdovou jednotku, kter je soust koncepce DAKO Brake By Wire. Jejm principem je, e k zastaven vlak nen potebn stlaen vzduch ani olejov hospodstv.

V oblasti vvoje t spolenost ze siln konstruktrsk koly, kterou v Temonici ji ped sedmdesti lety zaloil Josef Dank, autor vce ne 40 patent, kter je oznaovn za otce brzdy DAKO. Na poslen svho know-how spolupracuje firma s adou vysokch kol nejen v esk republice, ale i na Slovensku. Znaka DAKO, i dky ocenn jako je Czech Business Superbrands, i Firma roku Pardubickho kraje, kter zskala za rok 2021, v poslednch letech trvale roste a posiluje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno