Doasn pspvky a pozdj pedasn dchod, pedstavil Jureka novinky

0
54

Ministerstvo nahrad mimodn valorizace penz pspvky. Polovinu pspvku bude tvoit fixn stka a druh bude zven odvjen od procentn vmry dchod. Dchody budou rst automaticky, nen teba o nic dat.

Mimodn pspvky se spust v okamiku, kdy rst cen pekro pt procent. Jejm clem m bt stabilizace situace u senior tak, aby ti s nzkmi dchody nebyli ve sloit situaci. Jureka upozornil, e souasn prava zvhoduje dchodce s vymi dchody.

dn budou valorizovny dchody pln o inflaci a jednu tetinu rstu relnch mezd msto souasn poloviny. Valorizace budou vdy 1. ledna.

Souasn systm je podle Jureky neudriteln. Rozevr navc nky mezi bohatmi a chudmi penzisty. Stojme ped vzvou, kterou je udritelnost dchodovho systmu. Kdybychom nic neudlali, tak by dchodov systm musel bt dofinancovn stkou, kter by pevila 300 miliard korun. Museli bychom proto napklad omezit jin vdaje. Jsme v situaci, kdy musme udlat krok, abychom i budoucm generacm zajistili dstojn dchod, uvedl Jureka s tm, e dchodov reforma bude pedstavena v kvtnu.

KALKULAKA: Spotejte si, kolik dostanete po ervnov valorizaci

Zmn valorizanho schmatu pedchzeli diskuze. Jsme v situaci, kdy se valorizace velmi intenzivn debatovaly. ervnov valorizace zv prmrn dchod zhruba o 760 korun, prmrn dchod tak pekro hranici 20 tisc korun. Prmrn dchod tak za rok a pl vzroste zhruba o 30 procent. Valorizace zpsobily vrazn nrst dchod. I ve srovnn s ostatnmi stty z toho vychzme velmi dobe, ekl Jureka.

Problm jsou zejmna mimodn valorizace, kter pichzej na adu ve chvli, kdy ve sledovanm obdob rostou ceny nejmn o pt procent.

Mimodn valorizace pijde jet letos v ervnu. Podle starch pravidel by procentuln vmra dchod tedy ta, kterou m kad dchodce odlinou, stoupla o 11,5 procenta vzhledem k vi inflace za dan obdob. Takov rst by ale byl obrovsk zsah pro sttn rozpoet.

Vlda proto pila s novmi pravidly. Ty stanovuj, e si kad dchodce polep o tyi stovky. Jeho procentuln vmra penze pak stoupne o 2,3 procenta. een je ale pouze doasn a tk se vhradn mimodn valorizace v ervnu. Vlda proto mus pijt s dlouhodobou koncepc.

Pedasn dchody budou ni

Zmny maj naznat tak pedasn dchody. Loni toti vznikla situace, kdy se kvli hned dvma mimodnm valorizacm vyplatilo jt do pedasnho dchodu. Rozdl me init a nkolik tisc korun. I to by se mlo zmnit.

Souasn valorizan schma zvhoduje ty, kte si zadaj o pedasn dchod a zachyt valorizaci v dob vysok inflace. Ostatn mohou mt o stovky a jednotky tisc korun mn, vysvtlila Helena Horsk, lenka nrodn ekonomick rady vldy a hlavn ekonomka Raiffeisenbank.

Pedasn odchod do dchodu bude mon nejdle ti roky ped termnem starobnho dchodu. Ministerstvo uprav tak koeficient krcen, kdo jej bude chtt vyut, bude mt krcen o nco vy ne dnes. Podmnkou bude navc odpracovanch 40 let. Kdo dlal fyzicky nronj profesi a zaal pracovat dve, na to snadno doshne, dodal.

Podle Jureky maj bt pedasn dchody vyuvny, kdy je k tomu objektivn dvod.

Nyn hroz, e udritelnost dchod je ohroena. Vdaje na dchody rostly vrazn rychleji ne pjmy sttnho rozpotu, uvedl Petr Jnsk, len Nrodn ekonomick vldy s tm, e lid, kte pobraj dchody, bude vce ne tch, kte na n vydlvaj s tm, e v kvtnu se dozvme adu dalch zmn v dchodovm systmu.

Nvrh je aktuln v mezirezortnm pipomnkovm zen, nsledovat bude standardn legislativn proces. Jureka pot s tm, e o novinkch jet bude jednat s opozic. Prostor na parametrick pravy podle nj jet bude.

Opozice upozornila, e pokud balek projde v tto podob, bude obstruovat. Kad odpovdn opozice, kter svou politiku bere poctiv a kouk se na budoucnost ve svtle sel, kterm nelze utct, mla by se na to dvat tak, aby bylo na dchody i pro budouc dchodce. Na otzku, jak by situaci eila opozice, nedostvm dnou konkrtn odpov, ekl Jureka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno