Doba vol po daov progresi. krtnme levy lid i firem, k Horsk

0
50

Poslechnte si cel rozhovor s ekonomkou Horskou v Kontextu:

Konsolidan balek z dlny ministerstva financ m mt zatm troj povahu snen sttnch dotac, slouen dvou snench sazeb DPH a zruen daovch vjimek. Hlavn ekonomka Raiffeisenbank Helena Horsk podporuje podobu balku, kter koresponduje s doporuenmi Nrodn ekonomick rady vldy, v n sama zased.

Helena Horsk (1974)

Hlavn ekonomka Raiffeisenbank (2004) a od roku 2019 lenkou jej dozor rady. Dve byla analytikou esk spoitelny. lenka Nrodn ekonomick rady vldy (NERV) a do jejho zniku tak nezvisl platformy KoroNERV-20.

Vystudovala Nrodohospodskou fakultu VE, kde zskala tak doktort. Zamuje se na mnovou politiku a boje s inflac. Podle Forbesu je za rok 2022 padestou nejvlivnj enou eska.

Rada dostala jasn zadn: podvejte se na konsolidaci veejnch rozpot a najdte mezi sebou een, na kterm se shodne vtina. een pedlote vld, k Horsk. V doporuen nalezneme jak slouen t rovn dan z pedan hodnoty na dv, tak zruen daovch vjimek.

Vlda se jich chyst zruit celkem patnct, mezi nimi nalezneme slevu na nepracujc manelku, odpoty z rok hypotench vr i kolkovn. krty maj uetit 20 miliard. Horsk se domnv, e to za to stoj.

To je ten podek, kter je poteba udlat v celm systmu, kter se za ta lta stran zesloitl, k a nalhavosti tomu pidv nae kloptn v digitalizaci celho procesu. Pipout, e po modernizaci prce finannch adu se d pemlet nad zrobustnnm daovch lev a to nejen pro lidi, ale tak pro firmy, kter si podle Horsk tak zaslou osekat.

My dan vybereme a pak penze zase vracme pes sociln dvky. To je na tom to drah a sloit. Musme penastavit daov systm tak, aby lidem s nzkmi pjmy co nejvc penz zstalo, protoe se vdy cestou njak ta korunka utrat na provozu, ale zrove lid s vymi a velmi vysokmi pjmy pispvali dostatenm zpsobem, popisuje opatrn potebu nejen majetkov dan, ale i progresivnho zdann.

Souasn stav veejnch financ po nm vol. Tm, e jsme pro fyzick osoby zruili superhrubou mzdu a nim jsme ji nenahradili, pipravili jsme se o 120 miliard. To je stran moc. Navc te je v kurzu windfall tax, a to km na rovinu, jsem proti, varuje.

Podle Horsk by to znamenalo, e pi nadmrnm zisku firem mohou oekvat, o kolik vc si stt na dani vezme. Horsk chce zabrnit zneuvn situace sttem, kter si uke prstem na jeden sektor, kter plon zdan.

Zaveme prv druhou sazbu pro neoekvanmu zisku, a pokud se o nj nerozdl se svmi zamstnanci, pojme jako stt ci: rozdlte se se spolenost. Je to dobr alternativa k windfall tax, navrhuje a zrove upozoruje, e nikomu by zisk nebrali. Ta da by nemla bt osmdesti- nebo padestiprocentn.

U dnes je jist, e se bude schvalovat nov schodek rozpotu. 295 miliard stait nebude. Aktuln schodek in 200 miliard, dvakrt vc ne loni v dubnu. Horsk uvd, e to, co by nebyla jako hospod sttn kasy ochotn obtovat, jsou investice. Pestat stavt dlnice a eleznice vmnou za schodek 300 miliard by byl ten nejhloupj krok, rad.

Jak je Horsk spokojen s fiskln viz vldy? M do vy sazby DPH patit i slazen npoje a loterie? Je zven DPH proinflan krok? Jsme z recese venku? A eneme se s tempem zadluovn do krize typu ecka? Poslechnte si podcast Kontext, kde se dozvte vc!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno