Dodavatel tla plyn do zsobnk. Stoj je to ptkrt tolik, co vloni

Stt nov poaduje, aby zsobnky dodavatel byly ped zatkem zimy naplnn z 80 procent. Podle Kovaka to firmy bude stt 60 miliard korun, zatmco v loskm roce by takov naplovn stlo piblin dvanct a tinct miliard korun. Uvedl to na konferenci Institutu pro veejnou diskusi, kde se eilo tma budoucnosti tuzemsk energetiky.

N byznys mus sehnat penze a mus je sehnat te, ekl Kovak. Dvodem ptinsobnch nklad nen jenom zven cena plynu na spotovm trhu, ale taky nroky s tm spojen: Opertor trhu poaduje vy garance, dra je i zajitn na burze a garance u dodavatel. Zlohy, kter dodavatel energi skldaj u Opertora trhu s elektinou (OTE), vzrostly meziron k zatku dubna zhruba 2,5krt.

Samotnou Praskou plynrenskou bude naplnn zsobnk na 80 procent letos stt zhruba pt miliard, zatmco loni to byla miliarda korun. Nedvno to uvedl f spolenosti Martin Pacovsk v rozhovoru pro MF DNES.

Podle slov Petra Kovaka m Prask plynrensk velkou vhodu v tom, e je vlastnn mstem. Magistrt ped pr dny firm slbil pjku dv miliardy korun na nkup plynu na zimu a zrove se za ni zaruil u bank, u kterch spolenost vruje.

Naopak nevhodou Prask plynrensk podle Kovaka je, e se za souasn situace stv politickm kolbitm ped podzimnmi komunlnmi volbami. Narel tm na fakt, e schvlen pjky pedchzela mnohahodinov diskuze zastupitel, pi n opozin ODS a ANO kritizovaly fungovn spolenosti i pjku.

Kovak na tvrten konferenci dle popisoval, jak by se mohl v naplovn zsobnk angaovat stt. Uvdl pklady z Nmecka, kde Nmeck sttn investin a rozvojov banka poskytuje vry pro energetick spolenosti a zrove samotn stt uvoluje 1,5 miliardy eur (asi 37 miliard korun) z rozpotu na pozen dodatench zsob plynu.

Na finann nronosti naplnn zsobnk plynem se shoduj i dal firmy. Obecn lze ci, e skladovn zemnho plynu se proti pedchozm letm vrazn prodrailo, a tedy zat vce i nai spolenost, ekla mluv spolenosti E.ON Martina Slavkov.

Finann je za souasn situace plnn zsobnk velmi nkladn a nese s sebou pro vechny hre velk finann rizika. Prv ty se sna svm postupem ministerstvo prmyslu a obchodu zmrnit, dodal mluv firmy innogy Martin Chalupsk.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts