Dopravci chystaj revoltu ve Svazu prmyslu, ve volbch se na n nedostalo

0
30

Volby nedopadly pro dopravu dobe, zvaujeme reakce, ekl MF DNES vkonn editel eleznin nkladn spolenosti Metrans Martin Honek. Zstupci dopravc chtj v prvn ad jednat s nov zvolenm prezidentem Rafajem. V pitom ve zmnu stanov, kter by jim msto ve veden organizace zajistila.

Budeme do pedstavenstva velkho svazu chtt kooptovat alespo jednoho z naich kandidt, uvedl prezident Svazu dopravy R Oldich Sldek, tedy takzvanho malho svazu sdruujcho jen dopravce.Uvedenmi kandidty jsou generln editel Sprvy eleznic Ji Svoboda a generln editel vrobce kolejov techniky koda Transportation Tom Ignak.

Pro mnoh leny z ad dopravc byly volby z minulho tdne velkm rozarovnm. Akoliv bylo pedjednno, e bude zvolen alespo jeden zstupce dopravy, pi samotnch volbch to tak nebylo, uvedl spolumajitel rejdastv EVD Luk Hradsk.Pokud se situaci nepoda narovnat, hroz, e dopravci ze svazu pln vystoup. Zrove by poadovali, aby z nzvu svazu zmizelo i slvko odkazujc na jejich ast.

Podle Hradskho ale nen dvod takov krok uspchat. lensk pspvky na leton rok u mme zaplacen a vpovdn lhta jsou dva msce, mme as do jna, dodal.Jan Rafaj minul tden ve veden Svazu prmyslu a dopravy R nahradil dlouholetho prezidenta Jaroslava Hanka. Hank pochzel z prosted autobusov dopravy, take dil velk i mal svaz, a prakticky splynuly.

Nov f Svazu prmyslu a dopravy se nicmn sna rozkol mezi leny mrnit. Dopravn sektor m i z podstaty nzvu Svazu prmyslu a dopravy R dleitou pozici a aktivn jsme se mu vdy vnovali a podporovali jej, nejen na tripartit, ekl MF DNES Rafaj. Zatm podle nj nebylo svolno prvn zasedn novho pedsednictva. Jednotliv lenov si tak jet nerozdlili agendy, ktermi se budou zabvat.

esk produkt a Green Deal

Dopravci se pesto obvaj, e jejich poadavky nebudou pi jednn se zstupci sttn sprvy slyet tak jako dv. Poukazuj mimo jin na hlavn tmata, ktermi se chce nov prezident zabvat a je odkazuj spe na zjmy prmyslu.Rafaj mezi ptici svch priorit zaadil podporu domcch produkt, vypodn se s evropskou politikou sniovn emis oxidu uhliitho, digitalizaci a ozdraven trhu prce a na poslednm mst rozvoj dopravn infrastruktury.

Prvn a na prvnm mst je esk produkt. Nememe mu klst pekky a vytvet problmy a asto je to esk republika, kter si sama zpsuje podmnky, kter Evropsk unie navrhuje, uvedl ve sv inauguran ei Rafaj, kter je zrove generlnm editelem spolenosti Heimstaden zamen na sprvu njemnch byt.

Ne vichni dopravci ale chpou vsledky voleb ve svazu jako problm. Nae spolenost je lenem Svazu prmyslu a dopravy R, situace v prezidiu je nm tedy znma. Z toho stavu nepociujeme dnou jmu a z budoucho vvoje nemme obavy, ekl MF DNES editel spolenosti SAD Brno Holding Jakub Dvon.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno