Doslova samoobsluha. Ve Strakonicch lid nakoup i v noci a bez prodava

Pi cest z odpoledn smny si uvdom, e nestihli nakoupit. I pesto, e u je noc, zastav u obchodu, dopln chybjc potraviny, zaplat a odjedou dom. Cel to zvldnou, ani by potkali v obchod prodavaku nebo eili otevrac dobu.

S mylenkou na obchod budoucnosti fungujc 24 hodin sedm dn v tdnu pichz s drustevnch prodejen COOP. Prvn prodejna, kter se obejde bez stl ptomnosti personlu a zkaznci v n budou moci nakupovat nonstop, se oteve v noru v centru Strakonic.

Podmnkou pro nkup bude bankovn identita. Zrove si lid budou muset sthnout speciln aplikaci. Dvojit vstup dovnit jinak nikoho nepust. Prostor obchodu budou navc hldat kamery. Samotn platba za zbo pak bude fungovat jako samoobslun pokladny. Zkaznk bude moci opustit prodejnu s nkupem po jejm oven.

Ani lid, kte si radji povdaj s prodavai a plat hotovost, ale nebudou muset mnit sv zvyky.

Prodejna bude otevena v bn pracovn dob stejn jako te, jen bude s nstavbou, e ji i po odchodu personlu budou moci dl vyut zkaznci. Ti, kte by novmu konceptu nedvovali, tam tak budou moci nakoupit stejn jako dosud, vysvtluje Roman Slamka, pedseda Jednoty spotebnho drustva ve Volyni.

Mimo klasickou otevrac dobu budou mt nvtvnci k dispozici cel obchod, krom pultu s lahdkami i uzeninami. Souasn se ale roz nabdka balenho zbo.

Slovo samoobsluha tak zskv nov rozmr. Koncept automatickho obchodu se maximln pizpsobuje potebm zkaznk, pro kter kon nutnost plnovat si nkupy podle otevrac doby obchod, komentuje plny editel pro rozvoj a marketing spolenosti COOP Luk Nmk.

Na novinku jsou zvdav i lid ve Strakonicch. Pvodn jsem si myslela, e bude prodejna fungovat pod jen bez personlu a prodavaky pijdou o prci, co se mi nelbilo. Kdy tam ale pes den normln budou, pijde mi to jako pjemn doplnn slueb pro zkaznka. Umm si pedstavit, e pojedu teba v noci z dovolen, doma bude przdn lednice, a tak budu rda za monost doplnit zsoby, uvauje obyvatelka msta Pavla Maradov.

Krom zven pohodl zkaznk si COOP od zavdn automatickch prodejen slibuje tak vy trby a zrove snen mzdovch nklad.

Myslm, e tato mylenka by do budoucna mohla pomoci zachovn chodu prodejen i v mn obydlench mstech. Personln nklady stle rostou a to ns nut hledat cestu, jak udret kvalitu slueb a pitom zvit produktivitu na prodejn, naznauje Slamka.

Chyst se i v eskm Krumlov

Nklady na promnu klasick prodejny v obchod budoucnosti se pohybuj kolem jednoho milionu korun. Sname se poskytnout zkaznkovi co nejir monost nkupu. Volba bude samozejm na nm, i pro ns je to risk, v Slamka.

Tak pipout, e v ppad mench obc, kde ij hlavn star lid, zstv otzkou, jak se npad ujme.

Vk zkaznk me bt pekkou, kter bude zpomalovat roziovn samoobslunch prodejen a celkov jakoukoliv vt modernizaci. Na druhou stranu, spousta vc, kter jsme si ped 15 lety neumli pedstavit, dnes povaujeme za normln. I star lid ovldaj mobiln telefony, vyuvaj monosti internetu, mysl si.

Dodavatelem technologi je tborsk spolenost Knowingstore. Prv to je tak dvod, pro se prvn obchod budoucnosti otevr na jihu ech.

Firma oslovila nejprve tborskou Jednotu a pak ns. My souhlasili, protoe nechceme bt tmi, kdo jen ek, co udlaj zahranin etzce. Naopak bychom rdi byli soust neho novho, zdrazuje Slamka.

Podobnho obchodu se dokaj zkaznci brzy i na dalm mst na jihu ech, a to v eskm Krumlov. COOP se pi tvorb novho konceptu inspiroval sesterskmi etzci ve Skandinvii, kde podobn obchody funguj ji nkolik let.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts