Dublin bude mt po dvacetiletm ekn metro. Jeho vstavbu odklepla vlda


Irsk vlda schvlila vstavbu prvn linky metra v hlavnm mst Dublinu. Zleva ministr pro veejn rozpoet Michael McGrath, ministr dopravy Eamon Ryan a ministr financ Paschal Donohoe pi podpisu smluv. (5. ervence 2022)


| foto: Profimedia.cz

Vlda v souasnosti pedbn odhaduje nklady projektu na 9,5 miliardy eur (kolem 233 miliard K). Dokonen je plnovno na zatek ptho desetilet.

Ekonomick zmr schvlila irsk vlda tento msc. MetroLink by mohl snit vysokou zvislost irsk metropole na autech. V roce 2020 se podle indexu mstsk mobility spolenosti Deloitte 59 procent vech cest po mst uskutenilo osobnm automobilem, zatmco autobusem, rychlodrhou nebo vlakem pouze 15 procent.

Statistiky dojdjcch do msta a z nj vypadaj lpe. V roce 2019 vce ne polovina osob cestujcch do centra v rann pice vyuila veejnou dopravu a dalch 18 procent lo pky nebo jelo na kole. Dublinsk s lehk pmstsk eleznice Luas m vak na severu msta nedostaten pokryt a autobusy z letit zase mohou kvli nehodm nebo pracm na silnici jezdit jen velmi pomalu. MetroLink by mohl tyto nedostatky odstranit a poskytnout Dublinu propojenj s veejn dopravy mn nchylnou k dopravnm zcpm.

Dublin se dus a krysy to. Rostouc njmy sniuj kvalitu it po cel Evrop

Poprv se vn nvrh linky dublinskho metra v irsk nrodn dopravn strategii objevil ped dvaceti lety. Projekt zdrely administrativn tahanice a zastavila svtov finann krize v letech 2007 a 2008. Po jeho obnov se vlekly debaty o trase a rozsahu. I kdyby proces od nynjka probhal hladce, stavba pravdpodobn nezane dve ne v roce 2025.

Co se te nklad, jsou pouze orientan a mohly by se vyplhat a na 12,2 miliardy eur. Pot se vak s tm, e nklady na Metrolink budou kompenzovat pnosy ve vi 13,7 miliardy eur. Irsko m jen nco mlo pes pt milion obyvatel, a tak se zde takov infrastrukturn projekt nebere na lehkou vhu.

Dublinsk s lehk pmstsk eleznice Luas m na severu msta nedostaten pokryt a autobusy z letit zase mohou kvli nehodm nebo pracm na silnici jezdit jen velmi pomalu. (15. dubna 2012)

Po pomalm nebo dokonce zpornm rstu na konci 20. stolet pekroil poet obyvatel mstsk sti Dublinu hranici jednoho milionu obyvatel teprve ped 20 lety. Nkterm kritikm projektu se zdlo, e vstavba metra je spe snahou Dublinu stt se velkomstem ne skutenou potebou jeho obyvatel.

Pesto se msto v poslednch dvou desetiletch dramaticky rozrostlo a poet jeho obyvatel nyn pesahuje 1,4 milionu. Pitom vtina jeho zstavby je nzkopodlan, s nzkou a stedn hustotou zstavby, kter nen snadno a efektivn obsluhovna elezninmi spoji.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts