Dva msce dovolen jako drek pro rodie. Ale jen z ad zamstnanc

0
226

Dovolenou budou moci erpat rodie na kad dt, nicmn voln dny nebudou penosn. Otec tak nebude moci sv dva msce penechat matce a naopak. ad rodi, samoivitelkm a samoivitelm, by to mohlo pomoci peklenout obdob przdnin, domnv se poslankyn Marie Jlkov (KDU-SL). Matky a otcov si budou moci dovolenou vybrat po libovolnch stech.

Zmna by mla platit od srpna letonho roku. esko k jejmu zaveden zavzala evropsk smrnice z roku 2019, kter si dala za cl pomoci rodim malch dt lpe sladit kariru a pi o rodinu.

Pan ministr Marian Jureka by to ml do konce dubna pedloit na vldu, k Jlkov. V tuto chvli lidovci hledaj technick een.

Nabzej se dv monosti. Bu o dovolenou rodie podaj jako o formu dvky, nebo ji bude vyplcet zamstnavatel cestou nhrady mzdy. Tyto platby by stt vrtil zamstnavateli formou odpotu z odvodu na sociln pojitn.

Lidovci se piklnj spe ke druhmu een. Nepovaujeme za pln vhodn, abychom rodie poslali pod na ad prce, protoe rodie nejsou sociln ppad a rodiovstv je bn soust ivota, uvd Jlkov.

Na nejrznjch detailech se zatm pracuje. Nev se, jak by byla napklad maximln ve nhrady mzdy. Placen volno by se tkalo pouze zamstnanc, nikoliv teba ivnostnk.

Otcov k dtem

esko dlouhodob kritizuj nkter mezinrodn organizace, e pe o dti je v tuzemsku mezi rodii rozdlen nevyven. eny kvli tomu do t let dtte asto nepracuj ani v minimlnm rozsahu. Vad to Evropsk unii i teba Organizaci pro hospodskou spoluprci a rozvoj.

Krom toho je pe o dti v rodin v esku intenzivn soustedna na prvn ti tyi roky ivota dtte, ale pak kon. Dote byla veker podpora rodi nula a ti roky vku dtte, pitom v ostatnch zemch Evropsk unie je to osm i patnct let, k Jana Skalkov, fporadkyn ministra prce a socilnch vc Mariana Jureky.

Smrnice Evropskho parlamentu o rovnovze mezi pracovnm a soukromm ivotem rodi a peujcch osob m za cl sladit alespo zkladn parametry v tto oblasti. Vtinu nvrh smrnice ji esk zkony obsahuj.

Loni na zklad smrnice zkonodrci prodlouili otcovskou dovolenou ze sedmi na trnct dn. Mezi dal body pat rodiovsk dovolen, kter by mla trvat alespo tyi msce, piem dva msce jsou placen a mezi rodii nepenosn. Podle smrnice by tak rodie malch dt mli mt monost podat o flexibiln pracovn dobu a o prci z domova.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno