editel svazu: Vlka zvedne ceny penice a epky i o destky procent

0
130

Ukrajina se ve svtovm obchodu s obilm stala velmi silnm hrem. Mluv se o 18 procentech vlivu na svtov trh s obilninami, ekl Volf. Rusko je pak tak velkm producentem a exportrem obil do celho svta. Podle daj, kter Volf iDnes.cz poskytl, se ukrajinsk vvoz kukuice, penice a jemene dostal v poslednm obdob na rekordn rove, meziron se podle odhad zvedl o polovinu.

Je otzka, jak se to vyvine. Jakkoliv konflikt zvedne vdycky ceny. A ty jsou u nyn na svtovch burzch vysoko, ale budou pokraovat vzhru, dodal. Cenu budou zvyovat sankce na Rusko, pokud je zahranin stty zavedou.

Podobn, i kdy mn napjat situace je pak podle nj u epky, kde se ceny za posledn zhruba rok a pl vyplhaly o polovinu. Ped dvma roky jsme si nedovedli pedstavit, e bude tuna epky stt 15 tisc korun, doplnil s tm, e letos ceny pekroily i 19 000 K za tunu. Pro by se tedy te nemohly zvednout o 25 procent? Ano, nrst me bt i o destky procent, domnv se. V ernm moi na ukrajinskm zem jsou podle nj vznamn exportn pstavy, odkud se obil vyv. Loni v druhm pololet byla Ukrajina jednm z nejvtch exportr s tetinovm podlem na svtovm trhu.

Obavy z rstu cen m tak prezident Agrrn komory R Jan Doleal. Pokud napjat situace v mezinrodnch vztazch bude nadle trvat a dojde k omezovn dovozu obilovin z Ukrajiny do Evropy, me to mt vliv na globln cenov vvoj tchto komodit, tedy i cenov vvoj v esk republice. V tuto chvli se ale jedn o pedasn predikce, ekl.

Na cen se podle Volfa budou dle podepisovat ale i zvyujc se nklady jako jsou energie, plyn, doprava. Zsah ze strany sttu jako intervenn nkupy si nedovede Volf pedstavit. dn takov nen mon, jsme tak mal trh, e by to nic neovlivnilo, ekl. Naopak ale me ukodit do budoucna tzv. Green Deal, tedy Zelen dohoda, kter m za cl chrnit ivotn prosted, co podle nj povede ke snen intenzity vroby a tedy k dalmu rstu cen.

Problmem by pak podle nj mohl bt i odliv Ukrajinc do domovskho sttu, ti hlavn pracuj v ivoin vrob, ale v rostlinn sten tak. Bude to zase spe smovat ke snen vlastn vroby, uzavel.

Podle mluv komory Barbory Pnkov dolo k zastaven vech program ekonomick migrace. Souasn situaci komplikuje odliv ukrajinskch pracovnk do sv domovsk zem. To me mt vn dopady na rostlinnou i ivoinou vrobu v R. Zemdlsk podniky zamstnvaj pracovnky z Ukrajiny na odborn i nekvalifikovan innosti, a jsou tak v mnoha ppadech zcela zsadn pro jejich provoz, doplnila.

et pekai u loni zdraovali

Bl penin peivo se letos v lednu podle daj eskho statistickho ad (S) prodvalo skoro o ptinu dr ne loni, kilogram stl 54,89 K. Podle Svazu peka a cukr v R se pak cena bnho rohlku zvila o 15 procent. Mlyni uvdj, e cena mouky jet o nco vzroste, nepjde ale u o zven o 50 procent, jako to bylo loni.

Podle peka vzrostla loni pro obor cena elektiny o 50 a 120 procent, zemnho plynu pak o 50 a 150 procent. Zhruba na dvojnsobek vzrostla cena tuk a olej, vyskoily i ceny msla a cukru, cena obalovho materilu stoupla o tvrtinu. Pekrnm, kter pak nkolikrt denn zavej obchody, pak podle svazu vrazn stouply nklady zvenm cen pohonnch hmot zhruba o tetinu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno