ei budou vyrbt slavn ukrajinsk drony, u chystaj vkonnj model

0
48

Leleka-100 je na ukrajinskm bojiti asi nejznmj z relativn malch navdcch dron, i kdy pvodn byl zkonstruovn pro przkum a sledovn.

S elektrickm pohonem, tlanou vrtul a kamerou vepedu je dron schopn ulett a 100 kilometr. Pokroil systm navigace umouje prci v tvrdch podmnkch, letounu nevad teplota ani noc a odol vtru s rychlost a 20 metr za sekundu.

Stroj kompletn vyvinula a vyrb ukrajinsk firma DeVIRo, kterou ped lety zaloila ptice nadench model. Primrn sice nen uren pro armdn ely, ale po ruskm obsazen Krymu v roce 2014 ukrajinsk armda nadence pesvdila, e se j takov drony budou hodit.

Vroba vzrostla skokov a znovu pak losk norov invazi. Tovrna na vchod jich te produkuje asi 600 ron.

Je ale neustle v ohroen ruskch der a kad peruen dodvky elektiny znamen i peruen vroby. Pro ukrajinsk obrnce na front jsou ovem bezpilotn letouny Leleka nepostradateln. Zachrauj ivoty a tak zsadn ovlivuj dn na bojiti.

Permanentn ohroen vroby tak donutilo firmu rozit vrobu i mimo Ukrajinu a pojistit, e ukrajinsk armda bude mt psun tchto danch stroj, i kdyby v domovsk tovrn dolo k njakmu netst. A volba padla na esko.

Momentln vybrme z nkolika vhodnch objekt, jsme ped podpisem smluv. Rozhazujeme st, co se tk pracovnch sil. Ne vechny regiony jsou pro ns pln ideln. Vme, e v druhm tvrtlet nastartujeme vrobu, konstatoval tpn Neubauer, vkonn editel spolenosti U&C UAS. Dcein ukrajinsko-esk spolenosti, kter bude drony v esku vyrbt.

Podle plnu esk dlny mly produkovat prvn drony od poloviny roku a do konce roku m mt firma asi 100 zamstnanc. Prvn produkty budou sten saturovat poptvku na Ukrajin. Koncem roku pedpokldme, e zvldneme cel vrobn proces a mli bychom produkovat prvn drony, kter budou moci nst eskou vlajeku, dodal.

Jak podotkl, jde o velmi uniktn ukrajinsko-esk projekt transferu technologie a know-how. Asi prvn ppad, kdy technologie nem z eska na Ukrajinu, ale opanm smrem, konstatoval.

eskou republiku si podle nj zakladatel vybrali hned z nkolik dvod. Zakladatelm se lbil esk pstupu k ukrajinsk krizi. Vdli, e jsme byli jedna z prvnch zem, kter jim poskytla relnou pomoc a stle jim pomh. To bylo velmi dleit, vysvtlil Neubauer.

Jako kalanikov mezi drony

Za dva a ti roky chce spolenost podle Neubauera vyrbt v esku asi 600 dron ron. Takov je kontrakt matesk firmy s ukrajinskou armdou. Zrove ale plat, e pokud firma vyrob nco navc, Kyjev vechny odkoup.

esk dceinka ale zrove pracuje na zbrusu novm modelu. Ponese oznaen Leleka-1000. Bude vt, t잚, unese vce vybaven, dostane lep optoelektroniku a vkonnj benznov motor msto elektrickho.

Motor je esk produkce, troku zvtme kdla a cel dron nafoukneme asi o ticet procent, aby ten unesl benznov motor, popsal s nadszkou Neubauer s tm, e cesta od nvrhu a po zasln prvnho eskho motoru trvala jen zhruba msc.

Upozornil, e prv tynsobn dolet oproti pedchozmu modelu, bude klovou vlastnost. Pro vojky na Ukrajin, kte stroje pouvaj pmo v boji, jde pro extrmn dleit faktor. Schopnost hledat cle a navdt na n precizn dlosteleckou palbu na nesrovnateln vt vzdlenost, je daleko bezpenj pro opertory dron, kte nezdka pichzej o ivot, ekl.

Prv bojov zkuenosti z velmi intenzivnho konfliktu jsou podle nj tm, co drony ukrajinsk a brzy i esk vroby stav na mle daleko ped konkurenci. Nkdy je proto letoun Leleka oznaovn za AK-47 mezi drony (Pozn.autora: rusk ton puka Kalanikov proslul svou odolnost a spolehlivost).

Kdy ho nakreslte a zkuste prodat, nebude to zrovna ta nejdesignovj vc, ale spolehlivost a minimln poteba drby z nj dl legendrn zbra, uvedl Neubauer.

Stejn tak drony Leleka proly krutmi bitvami. A navc m firma okamitou a neustlou zptnou vazbu k jejich fungovn. U rok toti kad tden za vvoji a techniky pijdj ukrajint opertoi pmo z bojit a sdl s nimi nejerstvj zkuenosti a nmty, jak stroj dle zdokonalovat.

52 cykl. To nikdo jin mt neme. Proto m Leleka pesn vybalancovan pomr vlastn vhy a nosnosti, ovenou kvalitu obrazu a rozpoznvn objekt a dokonce i hlunost stroje je naprosto precizn vychytna tak, aby ze t set metr nikoho neupozorovala, popsal Neubauer.

Pipustil, e tvrd parametry nejnovjch dron podobnch kategori budou u vech svtovch vrobc asi hodn podobn a s minimlnmi rozdly. Zsadn je ale absolutn spolehlivost. My ji mm stoprocentn a to ostatn teprve hledaj, konstatoval.

Budoucnost nen jen vlen

Nebval zjem o stvajc stroje i nov chystan model podle Neubauera potvrzuje, e ukrajinsko-esk drony maj velk potencil i ve svm pvodnm uren. Firma registruje poptvku od ady ministerstev vnitra a obrany z Blzkho vchodu nebo napklad Banglade, kde chtj Leleku vyut k dohledu na letitm.

kla vyuit je velmi pestr. Od dohledu nad hranicemi nebo kritickou infrastrukturou, pes ptrn po ztracench osobch a po pomoc hasim pi lokalizaci por. Najednou mete mt oi ve vzduchu deset a vce hodin, ekl.

Nov model dronu z eskch dlen chce firma vyrbt tak ve standardech NATO a odpovdajc novm vizm vlen, jako je propojitelnost do roj a monost komunikace teba se sthakami. Nad hranic konfliktu tak budou moci ltat destky dron a informace o situaci z obrovsk sti zem me dostvat pilot pmo do kokpitu.

Jsou tam nkter standardy, kter ukrajinsk armda nepoaduje, protoe je pro n nyn pochopiteln vhodnj mt 600 dron, kterm se mrn chvje obraz, ne standard NATO se superpestrm a nehybnm obrazem, konstatoval Neubauer.

Vvoji se tak nebrn pravm pmo a mru. Podle Neubauera mla firma nedvno jednn s eskmi vsadki. Zajmala je pr monost, zda by el dron sloit do batohu na zda.

Nen problm, MacGyvei na Ukrajin si s tm hrav porad, uvedl s odkazem nkdej populrn americk akn televizn seril MacGyver, ve kterm hlavn hrdina dky skvlm znalostem dokzal prakticky z nieho vyrobit vechno potebn pro zchranu vech i sebe samotnho.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno