ei si dopvaj bohat velikonon hody. Masa se prod vc ne o Vnocch

0
86

Krom toho zkaznci na Velikonoce ve velkm kupuj tak vejce, alkohol i cukrovinky a sladk peivo, jako jsou napklad tradin mazance.

Velikonon nkupn vlna potravin zan v obchodech zhruba tden ped svtky jara. Zkaznci na Velikonoce nakupuj dra a pestej sortiment masa a vybraj si i druhy, kter se v jejich nkupnm koku obvykle neobjevuj, napklad mlad masa, jako jehn i telec, k Frantiek Diepold, jen ve spolenosti Makro odpovd za nkup a prodej masa.

Vznamn podl na prodejch m tak drbe, kter celkov tvo 36,5 procent prodej veho masa v etzci Makro. Jen na kuec maso, je se o Velikonocch pipravuje tradin s ndivkou, pipad 28,5 procent celkovch prodej. Data dle ukazuj na jasnou pevahu prodeje chlazenho kuecho masa 85 procent, zbylch 15 procent je pak mraen kuec.

K dostn je drbe pevn eskho pvodu z rznch chov vetn loklnch farem. Zjem o farmsk kuata pitom stle roste. Dvodem je zejmna vy kvalita masa, kter se projevuje na chuti, popisuje Diepold a dodv, e napklad na Farm Vilmovsk, se kterou spolenost spolupracuje od roku 2016, ij kuata zhruba o polovinu dle ne v bnm velkochovu.

Klasick kue ve velkochovu jde na porku ve vku 28 a 35 dn. Na na farm ij kuata 52 a 55 dn a jsou krmena speciln vyvinutou krmnou sms s vym podlem kukuice. etzci dodvme nejen vekerou produkci kuat, je in 3 000 a 3 500 kus z jednoho chovnho obdob, ale pedevm hovz maso, na kter se na na farm specializujeme, uvd farm Vclav Vilmovsk.

Vejce z eska i Polska

Zajmav situace nastv na Velikonoce tak v sortimentu vajec. Jejich prodeje sice v porovnn s bnmi dny rostou, ale paradoxn nedosahuj pedvnonch rovn. Celoron poptvka po vejcch vrchol v prosinci, kdy lid nakoup 1,5 a dvakrt vce vajec ne ped Velikonocemi, a to z dvodu peen. Naopak od dubna do jna je poptvka men, protoe st lid m v tomto obdob pstup k vajkm z domcch chov, a tak je nemus kupovat.

Zhruba 80 procent vajek na reglech eskch obchod pochz z eska, zbylch 20 procent je dovoz, hlavn z Polska. Spolupracujeme pedevm s velkmi chovateli, jeliko jenom oni jsou nm schopni zajistit stle dodvky v prbhu roku. Pesto pravideln zaazujeme do sortimentu i vejce od regionlnch farm, kte se sousted na ekologick chovy, dopluje manaer udritelnosti z Makra Martin ivrn.

Obchodnci letos oekvaj tak nrst velikonon poptvky po alkoholu a cukrovinkch. Prv alkohol byl v prbhu poslednch dvou covidovch let zasaen z tradinch velikononch kategori spojench s koledou nejvce. Loni se kvli omezenm monostem setkvn a uzavenm restauracm jeho prodeje v obdob svtk jara propadly v porovnn s rokem 2019 o 35 procent. Prodej cukrovinek pak byl ve srovnn s obdobm ped pandemi ni o tm tvrtinu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno