Emirty jdou zpadnm smrem. Nov tam zvauj povolen hazardnch her

0
60

Spojen arabsk emirty, kter jsou federac sedmi konstitutivnch emirt na Blzkm vchod, uvauj o rozvolnn podmnek kolem hazardnch her. Jednotliv emirty by se u mohly brzy rozhodnout, zda na jejich zem dojde k oteven podobnho zazen. Prvn by mohl bt men emirt Rs al-Chajma, kde ije asi 430 tisc lid. Zd se ale, e hazardn hry se v tomto emirtu budou prozatm tkat jen cizinc.

Svj zmr na zem Spojench arabskch emirt ped pr tdny pedstavil i kasinov gigant z americk Nevady Wynn Resorts. Ten chce na zem emirtu Rs al-Chajma otevt nov luxusn hotel s vce ne 1000 pokoji, 10 restauracemi, lznmi, kongresovm centrem, a prv i prostorem pro hran hazardnch her.

Region nabz obrovsk potencil pro cestovn ruch, uvedl v tiskov zprv generln editel Wynn Resorts Craig Billings. Ten dodal, e hazardn komplex m stt na umle vybudovanm ostrov Al Marjan necelou hodinu od mezinrodnho letit v Dubaji. Podle Billingse jde o ideln msto pro stavbu hazardnho zazen.

Spojen arabsk emirty jsou lta znm hlavn pro nablskan mrakodrapy, obrovsk nkupn centra nebo sv pout. asto bvaj pirovnvny k americkmu Las Vegas, a prv zpstupnn hazardnch her tyto dv centra jet vzjemn pibl.

Clem je Dubaj

Globln kasinov spolenosti zrove doufaj, e emirt Rs al-Chajma bude vzorem i pro dalch est emirt v zemi. Jejch hlavnm clem je oteven nkolika stedisek v samotnm srdci Spojench arabskch emirt, tedy v Dubaji. Tam toti rozvolnn hazardnch her prozatm v plnu nen.

Spojen arabsk emirty se u dlouhodob sna piblit zpadnm trendm. Od potku tohoto roku tam teba plat vkend bhem sobot a nedl, m se od ostatnch muslimskch zem li. V nich toti vkend stle nejastji pipad na ptky a soboty.

V poslednch osmncti mscch ve Spojench arabskch emirtech tak dolo k pepracovn nkterch zkon, kter dekriminalizuj konzumaci alkoholu a pedmanelsk souit. Nyn tak na adu zejm pichz i hazardn hry.

Zmnami se SAE sna tak konkurovat nedalek Saudsk Arbii, nebo chtj bt hlavn clovou destinac v regionu Perskho zlivu.

Zstupci emirtu Rs al-Chajma uvedli, e budou tlait na zodpovdn hran. Hran je odpovdn forma zbavy a volnoasovho turismu, kter bere v vahu komunitn, kulturn a spoleensk normy, ekl agentue Reuters pedstavitel adu pro rozvoj cestovnho ruchu emirtu Rs al-Chajma.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno