ern scne pro Evropu. Odpojen od ruskho plynu me mt drtiv dopad

Mon scne ekonomick situace v Evrop v ppad odpojen od ruskho zemnho plynu tak podle stratg z Wall Street nejsou dobr. Na trzch by zrove mohla citeln vzrst poptvka po relativn bezpench investinch aktivech, jako jsou nmeck sttn dluhopisy. Jejich vnosnost by mohla klesnout a na nulu, pe agentura Bloomberg.

Jednu z analz vypracovali napklad ekonomov z UBS Group AG. Evropsk firmy by podle nich mohly v ppad trvalho zastaven plynovodu Nord Stream 1 na ziscch pijt o vce ne patnct procent. Akciov index evropskch akci STOXX Europe 600, kter sleduje vvoj ceny akci esti set evropskch firem, by se mohl propadnout a o dvacet procent.

Dl oslabovat me i euro, kter u v pondl poprv od roku 2002 sestoupilo na paritu vi americkmu dolaru. Vyslit nyn mon ekonomick dopady zastaven toku ruskho zemnho plynu do Evropy vak nen pro ekonomy jednoduch, na co sami upozoruj.

Zdrazujeme, e tyto projekce by mly bt povaovny za hrub odhady, dodal pro Bloomberg Arend Kapteyn, kter je hlavnm ekonomem spolenosti UBS.

Plnovan desetidenn servisn odstvka plynovodu Nord Stream 1, kter vede po dn Baltskho moe z Ruska do Nmecka, zaala v pondl. Nmecko ale u ped nkolika dny varovalo, e Rusko by z politickch dvod nemuselo dodvky vbec obnovit a podobn hlasy m dl vce zaznvaj i od politik z dalch evropskch zem, a to vetn tch eskch.

Myslm si, e od lovka, kter neustle le, musme ekat to nejhor. My sice vme, e se stle jedn jen o technickou drbu, ale musme bt na dal okolnosti pipraveni. Pokud by nedolo k zprovoznn plynovodu Nord Stream 1, museli bychom pistoupit k spornmu reimu v ppad domcnost i v prmyslu, ekl v reakci ministr prmyslu a obchodu Jozef Skela.

Prvnm dopadm u zem el

Evropsk zem ale prvn kody potaj u nyn, a to i pesto, e k definitnmu odpojen od ruskho zemnho plynu jet nedolo. Nmeck akciov tituly jen od ervna odepsaly asi 11 procent. Plynrensk spolenost Uniper je na pokraji krachu a obrtila se na nmeck stt s prosbou o finann injekci, kterou by museli zaplatit daov poplatnci.

Evropa se v souasnosti nachz v zaarovanm kruhu, ekl pro Bloomberg Charles-Henry Monchau, kter je investinm editelem spolenosti Banque Syz. Vy ceny energi pokozuj evropskou ekonomiku a enou euro dol. Slab euro pak zrove dovoz energi jet prodrauje, dodal.

Mnov stratg Jordan Rochester z investin spolenosti Nomura od dubna nabd sv klienty ke shortovn spolen mny, tedy ke spekulaci na jej pokles. Pokud Nord Stream 1 neobnov svj provoz, euro me podle nj pes zimu klesnout vi americkmu dolaru na 90 cent.

Vme, e Evrop se mon nepoda vybudovat dostaten zsoby plynu na zimu, a to me vst i k pdlm energi, dodal pro Bloomberg Rochester.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts