esk drhy vyad stovky vozidel. Nepotebn bu prodaj, nebo serotuj

0
77

Nae Vize 2030 pot s vyazenm typ, kter jsou na konci sv ivotnosti, ale tak tch vozidel, kter jsou zastoupena malm potem nebo jejich provoz je z rznch pin, napklad kvli instalaci ETCS, neperspektivn. Postupn vyadme 900 starch vozidel a nahradme je modernmi jednotkami a lokomotivami. Potme s tm, e se sn rznorodost naeho vozidlovho parku, a proto se zjednodu drba a opravy, vysvtlil nmstek generlnho editele D pro servis Michal Kraus.

Letos drhy chtj zat s vyazovnm elektrickch lokomotiv ady 242, takzvanch plech, kter by mly postupn nahrazovat elektrick jednotky RegioPanter a nsledn Moravia. Bhem tohoto roku by mly zmizet z regionlnch osobnch vlak v echch a tak na jin Morav. Bhem dvou a t let pak podle dopravce klesne jejich vyuit z piblin 50 lokomotiv na nkolik mlo poslednch kus. Podle souasnch pln D dojezd do roku 2025 na rychlcch linky R11 v seku Plzeesk BudjoviceJihlava.

Na zatku roku 2024 by mly ukonit provoz tak star elektrick jednotky ady 560 na jin Morav a ady 460 na stedn a severn Morav. Do konce roku 2024 by pak mly kvli zahjen provozu zabezpeovacho systmu ETCS v nsledujcm roce skonit tak vozy ady 150.2 a 151, kter jsou na konci sv ivotnosti. Stejn osud ek tak mlo poetnou adu 371. Do t se z ekonomickch dvod nevyplat instalovat ETCS, podotkl nmstek generlnho editele D pro osobn dopravu Ji Jeeta.

Drhy naopak plnuj rozit poet lokomotiv Vectron. V letonm roce nasadme do provozu dal destku tchto lokomotiv, kter jsme si v souladu s dlouhodobm plnem pronajali, dodal Jeeta.

Sniovat bude postupn dopravce letos a v dalch letech o destky kus tak poet provozovanch vozidel ad 810 a 814. Tyto motorov vlaky chce dopravce nahrazovat vozidly zakoupenmi v zahrani, napklad Stadler RS 1, nebo novmi motorovmi jednotkami PESA. st tto ady by vak mla v nsledujc dekd zstat. Do roku 2024 drhy utlum dle provoz ad 163 a 162 bez WTB (Wire Train Bus, systm zajiujc komunikaci mezi vozidly zaazenmi v jedn souprav), a to kvli plnovan konverzi stejnosmrn trakn soustavy na stdavou. Vzhledov stejn ady 162 WTB, 362 a 362 WTB zstanou i po roce 2030, jsou to vozy WTB s dicmi vozy souprav push-pull.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno