esk ekonomika si polepila, HDP loni stoupl o 3,3 procenta

V samotnm tvrtm tvrtlet hrub domc produkt (HDP) meziron vzrostl o 3,6 procenta a proti pedchozmu kvartlu byl vy o 0,9 procenta.

Podle editele odboru nrodnch t S Vladimra Kermieta rst ekonomiky loni thla vhradn domc poptvka. Nejvce pisply vdaje domcnost na konenou spotebu a zmna zsob. I pes rst ekonomiky ale nebylo jet dosaeno vkonu z pedkrizovho roku 2019, uvedl Kermiet.

Analytici oekvali, e ekonomika loni stoupla v prmru o 2,9 procenta. Za tvrt tvrtlet odhadovali meziron rst HDP od jednoho do 3,7 procenta. Ve srovnn s pedchozm tvrtletm potali s poklesem o 0,6 procenta, stagnac, ale i rstem a o 1,2 procenta.

V roce 2020, kter vrazn poznamenala opaten proti en nemoci covid-19, ekonomika meziron oslabila ve vech kvartlech. V mezironm poklesu pokraovala jet v loskm prvnm tvrtlet, od druhho ji HDP meziron rostlo.

V poslednch tech mscch loskho roku se na mezitvrtletnm vvoji kladn podepsala zejmna zahranin poptvka. Meziron rst pak ovlivnily vdaje domcnost a tvorba hrubho kapitlu. Na stran tvorby pidan hodnoty se dailo pedevm skupin odvtv obchodu, dopravy, ubytovn a pohostinstv. Pokles zaznamenal prmysl, uvedli statistici.

Vsledek jako spch

Prvn data o vvoji ekonomiky za tvrt tvrtlet a cel losk rok lze podle ekonom povaovat s ohledem na problmy v automobilovm prmyslu bhem loska za pozitivn.

S ohledem na vrazn problmy v domcm automobilovm sektoru ve druh polovin loskho roku je vsledn rst HDP nakonec mon povaovat za spch, akoliv se jet rove vstupu pln nevrtila na pedcovidov hodnoty. Vvoj domc ekonomiky ve tvrtm tvrtlet loskho roku byl nakonec daleko lep, ne jak to vypadalo jet v z a na zatku jna, uvedl analytik spolenosti Akcenta Miroslav Novk.

Analytik SOB Petr Dufek upozornil, e se ekonomice podailo loni umazat zhruba polovinu propadu dosaenho v pandemickm roce 2020. Zsluhu na tom m rostouc spoteba domcnost spolu se zsobami, ktermi se firmy jistily v ase nefungujcch dodavatelskch etzc, uvedl. Podle nj je velk ance, e rst ekonomiky by mohl letos pekonat typrocentn hranici.

V poslednm tvrtlet se ekonomice dailo lpe, ne se oekvalo. Pokud se nastartovan ekonomika opt nezadrhne a vysok stav zsob se petav do investic a exportu, mohl by i v letonm roce rst peshnout aktuln odhady a piblit se ke tyem procentm, odhadla pedsedkyn Nrodn rozpotov rady Eva Zamrazilov.

Nejist budoucnost

Podle hlavnhoekonoma esk bankovn asociace Jakuba Seidlera je i pes pozitivn slo zvrem minulho roku poteba optimismus ohledn oivovn ekonomiky v letonm roce mrnit, protoe vhled zstv stle zaten adou nejistot.

Problmy v subdodavatelskch etzcch se dle nkterch pedstihovch indiktor mrn zlepily, stle vak budou patrn v prvn polovin roku rst brzdit. Pokraujcm rizikem zstv i pandemick situace, akoli negativn dopad dalch vln na ekonomick rst postupn slbne, ekl ekonom Jakub Seidler. Jak dodal, negativn na rst bude psobit i vysok inflace, kter bude nepzniv ovlivovat spotebu domcnost.

K rstu se vrtila ada ekonomik Evropsk unie.Francouzsk ekonomika loni stoupla nejvce za poslednch 52 let, a to o sedm procent. Nmeck ekonomika v roce 2021 vzrostla o 2,8 procenta.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts