esko podepsalo s Italy smlouvu o rozen ropovodu TAL

0
32

M to obrovsk vznam pro eskou republiku. Naven kapacity ropovodu TAL umon od roku 2025 zvit dodvky a o 4 miliony tun za rok na osm milion tun od spolehlivch dodavatel. A to u je mnostv, kter pokryje potebu obou naich rafineri, uvedl pi nvtv zsobnk ropy v Nelahozevsi premir Petr Fiala.

Podle pedsedy pedstavenstva spolenosti Mero Jaroslava Pantka jde o jednu z nejvznamnjch energetickch smluv za posledn roky. Zajiuje nm ropnou bezpenost na dal roky. Po edesti letech se meme odpojit od ruskch dodvek a bt samostatn, ekl.

Od prosince loskho roku plat embargo na dovoz rusk ropy do EU, esko si ale vymnilo vjimku a do ervna roku 2024. Nem toti jin trasy, kudy by sem ropu ve velkm dovelo v takovm objemu, aby nahradilo vpadek z ropovodu Druba. Touto trasou sem ron proud zhruba 3,4 milion tun ropy.

Ropovody Evropy. Zdroj dat: MERO R

Dohromady esko potebuje zhruba sedm milion tun ernho zlata, jene z ropovodu TAL mohlo a doposud erpat maximln tyi a pt milion tun za rok.

Ropovod TAL zan v italskm Terstu. Do Nmecka a Rakouska posl ropu, kterou k italskm behm pivej tankery z celho svta. esk republika je na nj napojena pes produktovod IKL, kter zan v bavorskm Vohburgu an der Donau.

Ropovod TAL

  • M 753 kilometr.
  • V souasnosti pokrv zhruba polovinu dovozu ropy do eska, 90 procent do Rakouska a 100 procent do jinho Nmecka.
  • Maximln pepravn kapacita ropovodu TAL je 43 milion tun ropy ron.
  • Ropovod TAL spravuje spoleenstv TAL Group tvoen temi spolenostmi (italsk SIAT-TAL, rakousk Transalpine lleitung a nmeck Deutsche Transalpine Oelleitung), v nich maj podly petrolejsk firmy. eskou republikou ovldan spolenost Mero vlastn ptiprocentn podl ve vech tchto tech spolenostech.
  • Stavba ropovodu byla zahjena v roce 1961, nklady na vstavbu inily zhruba 192 milion dolar a pouito bylo 40 tisc jednotlivch kus potrub. Do provozu byl uveden v roce 1967. V roce 1995 byl na TAL napojen IKL, kter byl zprovoznn o rok pozdji.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno