esko vyhrlo arbitr nad dubajskou firmou. Nemus tak platit 483 milion

0
56


Ilustran snmek


| foto: Kol

Dubajsk firma koupila v letech 2010 a 2011 pozemky v Praze, na nich byly postaveny pozemn komunikace ve vlastnictv hlavnho msta. Konkrtn lo o parcely pod Jin a trboholskou spojkou, Rozvadovskou spojkou a Cnoveckou.

Alcor Holdings Ltd. nemla zjem na prodeji pozemk Praze, oekvala vak, e pronjmem si zajist dlouhodob a vysok pjem, uvd ministerstvo financ. Takov postup ale nebyl v souladu s internmi pravidly msta, kter proto uzaven njemn smlouvy odmtlo. Podle dubajsk firmy tm Praha poruila dohody o podpoe a ochran investic.

Jak v nedli upozornil server E15.cz, stt uspl v arbitrnm zen s argumentem, e dohoda o ochran investic mezi eskem a Spojenmi arabskmi emirty se na tento ppad nevztahovala. Firmu, kter pozemky pod silnicemi vlastnila, toti Alcor Holdings ped zahjenm zen prodal.

Investin tribunl tak shledal, e alobce nen chrnnm investorem, protoe v moment zahjen sporu nedisponoval chrnnou investic, a alobu v celm rozsahu odmtl, uvd resort financ.

Vtzstvm v arbitri ministerstvo ve spoluprci s advoktn kancel Chaffetz Lindsey LLP uhjilo vce ne 483 milion korun nrokovanch alobcem. Tribunl navc esk republice piznal veker nklady zen, celkem pes 783 000 eur, v pepotu zhruba 20,1 milionu korun.

spch v arbitri proti spolenosti Alcor Holdings je podle ministerstva 27. vtzstvm R v mezinrodnch investinch arbitrch v ad. Navazuje na dv vtzstv z roku 2021 proti nizozemsk spolenosti Fynerale Holdings a vcarsk spolenosti Pawlowski AG, ve kterch esko elilo nrokm za 7,6 miliardy korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno