esko zejm podpo embargo na ropu z Ruska. Maai by mohli dostat vjimku

Evropsk komise m do poloviny tdne pedloit unijnm zemm nvrh estho balku protiruskch sankc, jeho soust by mlo bt i embargo na dovoz rusk ropy. Clem je omezit monosti reimu ruskho prezidenta Vladimira Putina financovat vojenskou agresi na Ukrajin. K ukonen dovozu rusk ropy by mlo dojt postupn do konce letonho roku.

esko by mohlo nvrh podpoit, pokud budou fungovat zvaovan spolen nkupy energi a unie bude mt k dispozici rezervy, kter by pokryly ppadn nedostatky na evropskm trhu.

Pokud bude platit princip, e i o tu bolest se musme rozdlit spravedlivm zpsobem, tak si umm pedstavit, e bychom ty sankce podpoili, prohlsil esk ministr prmyslu a obchodu Josef Skela po jednn Rady ministr pro energetiku zem EU.

Nmeck ministryn zahrani Annalena Baerbockov zdraznila, e ppravy na provoz bez rusk ropy jsou v plnm proudu. Nmecko by se u te dokzalo bez rusk ropy obejt, prohlsil u ped tdnem nmeck ministr hospodstv Robert Habeck. Podl spoteby ropy se bhem nkolika tdn podailo Nmecku snit z 35 na 12 procent.

stupky pro Slovensko a Maarsko

lensk stty zatm nemaj k nvrhu jednotn postoj a Maarsko i Slovensko si hodlaj vyjednat vjimku. Ostatn stty se jet nepiblily nezvislosti na rusk rop jako Nmecko, to musme respektovat, uznal nmeck ministr hospodstv.

Dodal, e embargo by mohlo vst ke globlnmu zven cen ropy, ze kterho by v konenm dsledku mohl tit rusk reim. Berln tak podle nj nechce u spojenc v unii zpsobit ekonomickou katastrofu.

Nejhlasitjm odprcem zstv Maarsko. Postoj Maarska ohledn jakhokoliv embarga na ropu a plyn se nezmnil: my to nepodporujeme, sdlil na dotaz agentury Reuters mluv maarsk vldy Zoltn Kovcs.

Jeden z unijnch initel v pondl novinm sdlil, e navren systm me obsahovat vjimky pro dv zem nejvce zvisl na rusk rop, tedy Maarsko a Slovensko. Sedmadvactka mus sankce schvlit jednomysln a stupky maj Budape a Bratislavu pesvdit k podpoe novho balku.

Ministi se bavili tak o tom, jak zajistit dostatek plynu pro sv zem a zrove neporuit dosavadn protirusk sankce, k emu by podle komise vedly platby v rublech.

esko podle Skely nadle hodl za plyn platit v eurech, co mu vak usnaduje fakt, e vtinu plynu nakupuje na zpadoevropskch burzch. Jedinou eskou firmou, kter nakupuje plyn pmo v Rusku, je EZ, kter podle ministra stle plat v eurech.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts