Generlnm editelem CSG Mobility se stal Luk Andrsek

0
45


Luk Andrsek, generln editel CSG Mobility


| foto: Czechoslovak Group

V ervenci tohoto roku vznikla v rmci holdingu CSG divize CSG Mobility, kter spojuje dv pvodn divize, a to CSG Rail a CSG Automotive. V nov vznikl divizi jsou zastoupeny nejvt spolenosti v holdingu, ktermi jsou DAKO-CZ, vrobce brzdovch systm pro kolejov vozidla sdlc v Temonici, a kopivnick automobilka Tatra Trucks se vemi svmi pidruenmi spolenostmi. Slouenm do nov divize CSG Mobility dojde k maximlnmu vyuit synergi obou klovch spolenost, vyuit dlouhodobch zkuenost a sil obou ve svch oborech silnch a renomovanch znaek.

Luk Andrsek

Je absolventem Slezsk univerzity v Opav v oboru ekonomika a IT. Ped svm pchodem do holdingu CSG pracoval pes osm let na rznch pozicch finannho managementu automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Do ela divize CSG Mobility se postavil v pozici jejho generlnho editele Luk Andrsek, kter je zrove od jara tohoto roku CEO automobilky Tatra Trucks. Veden divize CSG Mobility jsem pijal s pesvdenm, e tato organizan zmna ve struktue holdingu a zrove propojen funkc editele divize i jej klov firmy v m osob vznamn pome dalmu rozvoji automobilky Tatra i DAKO-CZ. Na rovni divize mi bude pomhat tm zkuench manaer s odpovdnost za obchodn i technick rozvoj lenskch spolenost, uvd Luk Andrsek, generln editel divize CSG Mobility a automobilky Tatra Trucks.

Luk Andrsek pedtm psobil ve spolenosti DAKO-CZ, kde v roce 2016 zanal jako ekonomick editel, od roku 2018 psobil jako vkonn editel a poslze postoupil na pozici generlnho editele a pedsedy pedstavenstva.

Pod jeho vedenm spolenost DAKO-CZ prudce expandovala po strnce vrobnch i hospodskch vsledk. Trby vzrostly bhem jeho psoben z 950 milion korun v roce 2016 na 2,65 miliardy korun v roce 2022, EBITDA ve stejnm obdob stoupla ze 116 na 542 milion korun. Pod jeho vedenm bylo zaloeno pt dceinch spolenost v esk republice, vroba brzdovch systm se rozila do Ostravy a formou dvou JV a jedn dcein spolenosti i do Indie. Ve veden Tatry m Luk Andrsek za kol navit vrobu, kter by mla bhem nkolika let doshnout mety 2 tisce vozidel za rok.

I kdy jsou eleznice a automotive rzn obory, existuj zde synergick efekty, kter ns vedly k rozhodnut spojit je v rmci holdingu CSG do jedn divize. Luk Andrsek je dky dokonal znalosti obou obor i klovch spolenost tto divize povoln k tomu, aby tyto synergie vyhledval, a to napklad na indickm trhu, kde se angauj DAKO-CZ i Tatra. Za sedm let psoben ve vrcholnch pozicch firem CSG dokzal sv vynikajc manaersk i obchodn schopnosti, k k nstupu Luke Andrska do veden divize CSG Mobility David Chour, vkonn editel holdingu CSG.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno