Hrozba ceny energi nad stropem se vyhne zkaznkm EZ, dostanou jin tarif

0
77

Nabdneme jim monost pejt na aktuln fixovan produkt s klesajc cenou. Nikdo z naich zkaznk tak nebude muset platit v ptm roce ceny nad stropy, komentuje to generln editel EZ Prodej Tom Kadlec.

Strop stanoven vldou in u elektiny 5 korun za kilowatthodinu (kWh) bez DPH. U plynu je to 2,5 koruny za kWh bez dan. dn domcnost v esku neplat nyn vc ne tyto stky. Dodavatel nicmn ve svch cencch uvdj i trn ceny a rozdl jim pro tento rok kompenzuje stt.

Napklad EZ m v cenku z 1. ledna 2023 s fixac na jeden rok uvedenou cenu tm 9 korun za kilowatthodinu silov elektiny bez DPH. U zemnho plynu m stanovench 3,7 korun za kWh. V lt loskho roku nabzel i tlet a dvoulet fixace, kde byla cena elektiny bez DPH vce ne 6 korun a cena kilowatthodiny plynu 3 koruny bez DPH.

Te dodavatel slibuje, e domcnosti, kter si tyto ceny sjednaly, pevede na aktuln takzvan schodov produkty, kde se cena postupn sniuje. Tk se to zhruba 160 tisc jeho zkaznk. Domcnosti dky tomuto kroku v prmru uet na elektin 8 000 korun ron vetn DPH. U tch zkaznk, kte maj fixaci u plynu a plynem top v dom, me bt ron spora v prmru 27 000 korun, pe EZ v tiskov zprv.

Ministr krok chvl

Vechny postupn budeme v nsledujcch tdnech kontaktovat, zkaznci nemusej nikam chodit ani volat, budeme se jim ozvat opakovan, abychom pomohli skuten vem, dopluje Kadlec.

Rozhodnut spolenosti uvtal ministr prmyslu a obchodu Jozef Skela (STAN), podle nho EZ vyslyel jeho neformln vzvu. Okolo 160 tisc zkaznk zaplat za energie v ptm roce mn, ne pvodn v dsledku rusk energetick vlky mli. Jsem rd, e se tak vyhnou tomu, e by v ppad zruen vldnch strop platili za energie vrazn vy stky ne letos, uvedl ministr.

Lid si produkty s fixovanou vysokou cenou sjednvali v dob energetick krize, kdy ceny energi na burze stoupaly do zvratnch vin a nebylo jasn, zda bude pro topnou sezonu dostatek plynu vzhledem k vpadku dodvek z Ruska. Od t doby se ale situace uklidnila, nedostatek energi nehroz a dodavatel te nabzej elektinu zhruba za 4 koruny za kWh bez DPH a zemn plyn za mn ne 2 koruny.

Ostatn dodavatel

Pevst zkaznky, kterm zvratn ceny hroz, na levnj tarify, zejm plnuj i jin dodavatel. V tuto chvli mohu pouze ci, e pipravujeme pro tyto zkaznky een a pedpokldme, e jej v ptch tdnech pedstavme, uvd tiskov mluv spolenosti Innogy Martin Chalupsk. Podle nj se problm tk zhruba 400 tisc zkaznk nap cel energetickm trhem, piem u Innogy jde asi o desetinu z celkem 1,7 milionu odbratel.

Je to pm dsledek situace na trhu, kter tady byla na podzim loskho roku. Pichzely k nm napklad tisce lid, kte utkali ped extrmn vysokmi cenami nkterch dodavatel, kte jim ukonili termnovan a fixovan smlouvy nebo utkali ped vysokmi spotovmi cenami, na kter je nkte dodavatel takzvan peklpli. Dal skupinou zkaznk jsou ti, kte fixovali na vysokch cench, podotk Chalupsk.

Ceny fixovan nad rovn vldnch strop m jen mal zlomek naeho portfolia jednotky tisc klient, komentuje to Martina Slavkov ze spolenosti E.ON.

Typicky se jedn o ty zkaznky, kte hledali novho dodavatele na jae loskho roku, kdy byly ceny energi na trzch na vysokch hodnotch a my jsme museli pro klienty energii nakupovat za nepznivch podmnek. Zatm je tk pedjmat, co se bude dt na trhu v nsledujcch mscch. Pokud stropy opravdu skon, je mon, e tyto nae klienty oslovme s novou nabdkou, kter bude odret aktuln situaci na energetickch trzch, popisuje Slavkov.

Nkterch dodavatel se nicmn problm vbec netk, protoe v dob energetick krize fixovan produkty vbec nenabzely. Poukazovali jsme na to, e v dlouhodobm horizontu by fixace vysok ceny mohla bt pro zkaznky nevhodn. Fixovan produkt s cenou pod vldnm stropem jsme do nabdky opt zaadili a v beznu 2023, vysvtluje mluv Prask energetiky Karel Hanzelka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno