ipov krize si d zoufal iny, firmy dajn doluj polovodie z praek

0
91

Holandsk firma ASML sice neprodukuje ipy, nicmn jej role ve svtov ipov produkci je znan. Vyrb toti fotolitografick stroje vyuvan na leptn tch nejpokroilejch ip. Podle stedenho Wenninkova vyjden je poptvka po zazench firmy i nadle bezprecedentn, a to navzdory faktu, e svtov ekonomiky zpomaluj.

Generln editel ASML Peter Wennink.

Aktuln nepozorujeme dn nznaky oslaben na zkaznick zkladny, cituje editele agentura Bloomberg. I v ppad, e poptvka bude slbnout, stejn je tu stle velk propast mezi poptvkou a naimi kapacitami, dodal Wennink s tm, e letos bude spolenost schopna splnit pouze 60 procent objednvek.

V loskm roce spolenost vynechala nkter zvren testy svch pokroilch zazen, aby urychlila dodvky. Zkaznci, kte by si nyn objednali fotolitografick stroje od ASML, je mohou oekvat nejdve za rok a pl.

Bhem telekonference, na n mluvil o finannch vsledcch a vhledech firmy, Wennink rovn komentoval aktuln stav celho polovodiovho byznysu. Mimo jin uvedl, e jeden nejmenovan konglomert skupuje star praky, aby z nich mohl vytit ipy.

Mohli bychom ci, e je to jen anekdota. Ale upmn eeno, dje se to vude. Polovodiov technologie star patnct, dvacet, ptadvacet let se nyn pouv vude, uvedl Wennink s tm, e poptvku po starch ipech, kter se nachzej v domcch spotebich, nyn pravdpodobn zvyuje rozvoj internetu vc.

Nhled do trob zazen spolenosti ASML, kter se pouv pi vrob vysoce pokroilch ip. Fialov proud je extrmnm ultrafialovm zenm, kter ipy vyleptv. | foto: ASML

Podle vzkumu spolenosti Susquehanna Financial Group se doba dodn novch ip v beznu prodlouila o dva dny na 26,6 tdne. Jako dvody Susquehanna uvd zemtesen v Japonsku a psn pandemick uzvry v n. Nejvt vrobce ip na svt, tchajwansk spolenost TSMC, minul tden zopakovala, e jej kapacita zstane omezen po cel rok 2022.

V esk republice se globln nedostatek ip nejvce projevuje v automobilovm prmyslu. asopis kodovck odbor uvd, e spolenost koda Auto je letos zatm oproti plnm o 100 tisc aut pozadu, a to prv kvli chybjcm ipm a v posledn dob tak kvli nedostatku kabelovch svazk. V nkterch provozech se nadle ru st smn.

Situace se ale podle asopisu lep, do ervna by se mla stabilizovat a na podzim by se dokonce mohly vrtit pesasov smny. Celkov vroba osobnch aut v esku v prvnm tvrtlet klesla o zhruba 19 procent.

Ozuben koleka

Nedvn analzy think tanku The German Marshall Fund a konzultan firmy McKinsey zdrazuj, jak moc vroba ip zosobuje provzanost modernho svta. Do procesu vroby, pi nm se z kusu kamene stv miniaturn destika, bez n se neobejde prakticky dn spotebn elektronika, se zapojuj provozy, kter jsou rozesety po celm svt.

Design, vvoj a vzkum m nejvt zastoupen ve Spojench sttech, Evropa je zase domovem pednch svtovch dodavatel zazen, kter jsou na vrobu ip poteba konkrtn jde teba prv o ASML. Samotnou vrobu zajiuj z vce ne 50 procent ti asijsk stty: Tchaj-wan, Jin Korea a Japonsko. Mont, balen a testovn probh z 38 procent v n, uvd think tank.

Dalm kritickm bodem jsou materily potebn pro vrobu polovodi, jako je neon a palladium. Rusko kontroluje piblin 37 procent svtov produkce palladia, a polovina svtov produkce neonu pochz z Ruska a Ukrajiny.

Cel systm vroby polovodi je proto nchyln k naruen. Jeho jednotliv sousti ovlivuj prodn katastrofy, prmyslov havrie, konflikty i epidemie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno