Jak zlevnit finann systm. Jamajka i Indie chystaj digitln mny

Vtina Jamajan je finann vylouen, uvedla nmstkyn guvernra centrln banky tohoto karibskho ostrova Natalie Haynesov, kter m na starosti bankovn a mnov operace a tak infrastrukturu finannch trh.

Dospli jsme k zvru, e digitln mna centrln banky bude dobrou pleitost, abychom tyto osoby dostaly do oficilnho finannho systmu, dodala.

Osmimsn pilotn projekt testovn jamajsk digitln mny skonil na konci prosince loskho roku. V rmci nj tamj centrln banka emitovala asi 230 milion jamajskch dolar (zhruba 33 milion korun) v nov digitln mn. Poskytovatelem technologie pro tento projekt je irsk kryptografick bezpenostn firma eCurrency Mint.

Centrln banka podle Haynesov douf, e kad rok nahrad novou digitln mnou a pt procent jamajskch dolar.

Digitlnm mnm v i tamn premir Andrew Holness. Ten v nedvnm rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, e vtina lid bude tuto formu placen v Jamajce vyuvat do roku 2027. Sn podle nj nklady a pivede vce lid do finannho systmu.

Nebankovnm subjektm m digitln mna umonit provdn plateb pmo z mobilnch telefon. Prospch z digitln mny maj mt ale i domcnosti a podniky, kte ji budou mt monost vyuvat k provdn plateb a ukldn hodnoty.

Jamajsk digitln mn pedchzel podobn projekt skupiny malch zem z vchodnho Karibiku, kter loni spustila digitln mnu DCash. Jako prvn v regionu zavedly pedloni vlastn digitln mnu Bahamy.

Digitln mna i v Indii

Vlastn digitln mnu vyuvajc blockchain a dal podprn technologie pedstav v ptm finannm roce i Indie. Zem tak zavede 30procentn da na pjmy plynouc z digitlnch aktiv. Centrln banka u dve uvedla, e m ze soukromch kryptomn vn obavy. Podle n mohou zpsobit finann nestabilitu.

Finann rok zan v Indii v dubnu. Centrln banka podle ministryn pracuje na strategii postupnho zavdn kryptomny, kter by snila zvislost na hotovosti. Digitln mna m tak pinst levnj a efektivnj sprvu mny.

Vlda se tak rozhodla zatit pjmy z pevodu jakchkoliv virtulnch digitlnch aktiv nejvy daovou sazbou. Rozhodnut o zdann bylo vyvolno rychlm pijetm virtulnch mn v Indii a varovnm centrln banky, e virtuln mny pinej rizika pran pinavch penz, financovn terorismu a kolsn cen.

Je zde enormn nrst transakc s virtulnmi digitlnmi aktivy, uvedla ministryn financ Nirmala Starmanov. Vzhledem k rozsahu a etnosti tchto transakc je nezbytn stanovit zvltn daov reim, dodala.

Ztrty z prodeje digitlnch aktiv pak nebude mon zapotat k jinm pjmm, upozornila ministryn. Odhady z odvtv naznauj, e v Indii je 15 a 20 milion investor do kryptoaktiv, kte celkem dr aktiva piblin za 400 miliard rupi (pes 115 miliard korun).

dn oficiln daje o velikosti indickho trhu s kryptomnami nejsou k dispozici. Podle jnov zprvy vzkumn spolenosti Chainalysis v Indii vzrostl za rok do ervna 2021 trh s kryptomnami o 641 procent.

CBDC nejsou kryptomny

CBDC jsou digitln mny centrlnch bank, kter maj mnoho spolench prvk s hotovost. Na rozdl od n jsou ale ist digitln. Jde o pohledvku pmo za centrln bankou, m se digitln mny centrlnch bank odliuj od penz uloench na bnch tech komernch bank. Ty jsou toti pohledvkou za konkrtn obchodn bankou, a tedy nikoliv za tou centrln.

CBDC se v mnohm li od bn znmch kryptomn, jako je teba bitcoin nebo ethereum. Jsou toti zen centrln, jejich emisi maj na starosti regultoi v podob centrlnch bank. Kryptomny oproti tomu funguj decentralizovan. Mnu nelze kontrolovat vldou i jinmi institucemi.

Testy vlastn digitln mny spustila v nkolika mstech i na. Monosti digitln mny pro sv ekonomiky zkoumaj tak americk a britsk centrln banka.

Situaci kolem CBDC pozoruje tak esk nrodn banka, v rmci kter se o ppadnm zaveden CBDC v eskch podmnkch ji diskutuje. NB zdila za tmto elem specializovanou pracovn skupinu, kter se sna monitorovat zahranin vvoj.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts