Jsme na okraji vlky, ale zimn blackout esku nehroz, k expert

0
40

Sttn spolenost EPS provozuje penosovou soustavu, tedy pten s esk elektrizan soustavy. Firma mimo jin zajiuje, e v kadm moment se poptvka po elektin rovn nabdce.

Co se pro EPS od zatku vlky na Ukrajin zmnilo?
Zmnila se situace na trhu s elektinou, to je asi nejzsadnj. Vysok ceny elektiny, kter se dotkaj kadho z ns, e i EPS, protoe nakupuje elektinu na vykrvn ztrt a sluby vkonov rovnovhy. Eskalace konfliktu na Ukrajin pinesla zrychlen pipojen ukrajinsk penosov soustavy k evropsk sti, jej jsme soust. Z hlediska zen soustavy ale dn zmna nenastala.

Elektrrny v ppad vpadku proudu samy potebuj elektinu, aby mohly obnovit vrobu. Tuto elektinu nkde potebuj vzt, je poteba obnovit napt bez nutnosti vyut extern penosovou s.

Tento text je soust prmiovho obsahu pro pedplatitele

Dotte lnek a do konce

Jako len navc:

  • Mte k dispozici vce jak 30 000 prmiovch text na iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Zskte pstup ke vem naim novinm a asopism online a zdarma
  • Pednostn podte vstupenky na koncerty v sti Ticketportal a mnohem vce

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno