Karafit za 38, re za 115. Za MD mui utrat stejn, jen pugty jsou men

0
29

V prmru se nrst pohybuje k patncti procentm, k Ji Hemerle, zakladatel a f online kvtinstv Florea.cz. Jak dodv, zle, jak se k situaci obchodnci postav.

My konkrtn se sname ceny dret. Je pro ns lep prodat toho vce za ni mari ne obrcen, k florista Luk Hejlek, kter je spolumajitelem kvtinstv Kvtiny u Jany a Luke v Plzni.

Cena kvtin je podle nj spojen s cenami energi, kter narostly nejen pro kvtinstv, ale tak pro samotn pstitele. Ve je zvisl na energich. Kvtinu mus stroj zast, to je elektina. Kapkov zvlaha je tak na elektinu. Kvtinm se mus svtit, aby rostly. Mus se jim topit, vypotv.

Podle Jiho Hemerleho vystoupala letos prmrn cena objednvky pugtu k MD na 1150 korun, to je o patnct a dvacet procent vce ne loni.

Jednm z dvod je zven ceny kvtin, ale urit to nebude jedin dvod. Vtina klient toti nakupuje s budgetem, kdy je tedy kvtina, napklad re, dra, zakoup kytici, kde je poet kvtin ni a zstane na svm budgetu. Ten posun je jednoznan v tom, e klient akceptuje vy cenu na kytice, k Hemerle.

Na odbyt jdou karafity i typick jarn kytky

Podle kvtinstv Florea.cz zstv tradin kvtinou karafit. Na odbyt jdou tak tulipny, protoe te je jejich sezona. Ale jinak se samozejm prodvaj i ostatn kytky, kter pat k thle sezon, uvd Zdenk Fekar z medilnho zastoupen kvtinstv Florea.cz. Jak dodv, jedn se o typick jarn kvtiny jako jsou narcisy, hyacinty, ppadn lilie.

Pro pedstavu, kvtinstv Florea.cz prodv jednu kvtinu karafitu za 38 korun, tulipn lze koupit pod 30 korun, narcis za 9 korun. Re vyjdou mnohonsobn dr, jedna kvtina vyjde okolo 90 korun, nejdra odrda Ever Red pak stoj 115 korun.

Vkov kategorie padest i edest plus, kter zaila i jin reim, kupuje karafit s aspargusem. Mlad ronky naopak spe nakupuj mchan jarn kytky. Je to zhruba pl napl, zmiuje florista Hejlek.

Re zkaznci nakupuj spe okrajov, jdou na odbyt spe na Valentna. Ale je teba ct, e kad zkaznk m rd nco jinho. Nkdo teba nem rd karafit a msto nj vezme teba ri, upesuje Hejlek.

Podle kvtinstv Florea.cz je poet objednvek zhruba na 60procentn rovni v porovnn s norovm svtkem zamilovanch, kdy se kvtin prod nejvce.

Podle Hejlka je ale kad rok jin. Nkdy pijde vce lid na MD, nkdy na Valentna. Z floristovch pozorovn vak jasn vyplv, e ei zanaj etit. Bhem covidu byly trby nejlep. Lid byli doma, nemohli si dopt kadenka, veei nebo kino. Lid, kte pracovali, naspoili neuviteln mnostv penz, zmiuje Hejlek.

Umralo tak moc lid a pipravovali jsme kvtiny na spoustu pohb. Lid si chtli zlepit nladu, udlat si radost, a tak si dom koupili teba deset r do vzy, dopluje Hejlek.

Nakupovat pro radost ale podle nj lid pestali. Pokud nkam jdou, tak samozejm kytku koup, a k n teba vno nebo okoldu. Ale u nenakupuj radosti dom pro sebe, uzavr florista.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno