Kasrna v Terezn a Josefov oprav stt, vzniknou zde byty i muzeum

Ta spolen s tvercovmi kasrnami v sestersk pevnosti Terezna v Josefov, kter je soust vchodoesk Jarome na Nchodsku, plnuje stt zachrnit vce ne dvoumiliardovou dotac. V tereznskm objektu, kter pvodn poskytoval ubytovn pro a pl druhho tisce vojk, vznikne stovka byt.

Mme pedbn souhlas od pamtk. Mme naprojektovan mal byty, stedn i velk, piem prmrn plocha m bt kolem sto metr tverench, uvedl vedouc odboru rozvoje msta na tereznsk radnici Robert Czetmayer. Projekt pot s pravou dispozic pvodnch vojenskch nocleen, protoe ty dnenm pedstavm o bydlen pochopiteln neodpovdaj.

Z celkem estncti tisc metr tverench podlanch ploch budou byty tvoit 40 procent, zbytek pipadne na komern prostory, kde by mly vznikat sluby pro obyvatele msta a okol. Ty ve mst, kter je barokn pevnost a pamtkovou znou, v souasnosti chybj. Na rozdl od depozit a dalch objekt, kter nvtvnkm zprostedkovvaj historii msta.

Pesn opanou cestou chce jt Josefov, kter plnuje rekonstruovan kasrna pemnit na muzeum a objekt pot pedat do sprvy Krlovhradeckmu kraji.

Mme v myslu vytvoit nco ve smyslu muzea, co zv nai turistickou atraktivitu, uvedl starosta Jarome Josef Horek. Co se pesn bude v josefovskm muzeu vystavovat ale zatm msto ani kraj nevd. Pesn podoba expozice toti m vzejt ze studie, kter ur, jak okruh expont by do pevnosti na Nchodsku pithl co nejvce turist.

Zachrnit objekty oputn armdou a peveden na msta, kter na jejich rekonstrukci nemaj penze, se stt pokouel opakovan. Zatm ale bez spchu. V souasnosti ministerstvo pro mstn rozvoj pipravilo materil, podle kterho by na obnovu Josefovskch kasren mlo jt pes 1,2 miliardy korun. Na ikova kasrna v Terezn m jt asi 966 milion.

Vzhledem k rostoucm cenm, obtn dostupnosti stavebnho materilu, energi a pohonnch hmot mohou bt finln skuten nklady mnohem vy, uvedla mluv adu Veronika Hekov. Uveden kasrna jsou pitom jen pilotnmi projekty.

Rekonstrukce obou pevnostnch mst si vyd jet dal investice z veejnch rozpot. Krom ikovch kasren armda mstu penechala objekty vojensk nemocnice, proviantnho skladu, zbrojnice, nebo takzvan Kavalr IV. Rekonstrukce kadho z tchto objekt si rovn vyd stovky milion korun a dal zhruba plmiliarda je odhadovan na protipovodov opaten.

Jakkoliv spoluast Terezna na financovn oprav je nereln. I jedno procento z t zhruba miliardy dl deset milion korun, uvedl starosta msta Ren Tomek. Rozpoet zhruba ttiscovho Terezna se pitom pohybuje mezi 50 a 60 miliony korun, vtina ale pipad na mandatorn vdaje. Ron tak msto me do obnovy dt maximln pt milion korun.

V souasnosti je v Terezn byt nedostatek. Radnice disponuje devadesti byty, kter pronajm. Jakmile se byt uvoln, najde se pro nj nkolik zjemc, ekl Tomek s tm, e dal destky byt mstu umon lpe dit budouc rozvoj.

Hlavnm lkadlem, kter me do kraje pivst nov obyvatele, je roziujc se industriln zna v Lovosicch i obdobn projekty v nedalekch Litomicch. To ve je ale zatm pedasn, upozornil Tomek s tm, e ada pedchozch projekt zkrachovala a ikova kasrna se nemus schvlen dotace dokat. To se pitom chyst nejdve v ptm roce.

Je to dva tdny, co nm spadla dal st stechy, uvedl Tomek. st stechy kasren pitom vzala u vichice v roce 2017. Obdobn udlost se opakovala po dvou letech, krtce pot, co do Terezna pijel slbit penze z Nrodnho fondu obnovy tehdej premir Andrej Babi.

Penz z fondu, kter ml republice pomoci se vymanit z postcovidovch problm, se ale msto, kde se historicky nachzelo napklad i idovsk ghetto, nedokalo kvli zmn politick infrastruktury. Nov politick veden sttu pvodn proces stoplo, nicmn navzalo svm vlastnm.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts