Klima favorizuje Kanadu, v USA proud javorovho sirupu vysych

0
56

Rodina po rnu spolen zased ke stolu, kad ke sv porci voavch lvanc naskldanch na sebe. Dti se natahuj po sklenici javorovho sirupu, aby svj kopeek zalily tdrou dvkou hust lepkav tekutiny. To je scna jako vystien z filmu americk produkce. Prv Severn Amerika m na svdom vtinu svtov vroby sirupu, z Qubecu a dalch oblast se pak dov do vech kout planety.

Akoli kanadt producenti bvali zvykl mzu sbrat a s pchodem jarnch msc, v poslednch letech pociuj dopad klimatick zmny, otepluje se. Nen zvykem, e mza tee stromy u bhem ledna, komentuje stav sedmatyicetilet Alan Bryson, jeho javory cukrov se nachz asi hodinu a pl jzdy autem od Montrealu.

Klimatick krize tak prmysl, kter dosahuje hodnoty jedn a pl miliardy dolar (zhruba 33,3 miliardy korun) rozdluje na vtze a poraen. Brysonovy pjmy se v poslednch deseti letech zdvojnsobily, dky ast fluktuaci teploty z pr stup nad a pod bodem mrazu byl pro nj losk rok ten nejvdlenj vbec.

Javory cukrov, z kterch se nahndl prodn sladidlo primrn vyrb, rostou i v USA, tamn produkce je ale v ohroen. Ve Sttech je prmysl zabhl u od potku 19. stolet, kdy pvodn obyvatel Novho svta ukzali kolonistm, jak na ppravu tto sladk pochutiny.

V beznu je pozd

Kdy jsem byla jet mal holka, tta mi kval, nevrtej do strom do plky bezna(, vzpomn Helen Thomasov, kter spolu se sestrami tvo estou generaci, je podnik na vrobu sirupu vede. Jejich firma s nzvem Maxon Estate Farms se nachz pobl msta Buffalo ve stt New York. Kdybychom te ekali do bezna, provihneme plku sezony, vykresluje Helen.

Podle jejch slov jsou teplotn vkyvy m dl markantnj a zimy krat a krat. Kvli nezvykle vysokm teplotm je tak mza ve stromech mn sladk, a proto mus na jednu sklenici finlnho vrobku spotebovat vy vce. Klimatick zmna tak me pivodit obdob sucha nebo vskyt kdc. Helen tvrd, e v obavch nen sama, mnoho vrobc z USA el nejist budoucnosti.

Mzy pro sirup, jen se stal symbolem americk sndan, proud v javorech na pd Spojench stt u te v menm mnostv. Pedpovdi naznauj, e bhem nadchzejcch let bude produkce javorovho sirupu ve sttech jako Indiana nebo Virginie takka zanedbateln, tvrd Joshua Rapp, vdec z Massachusettsk univerzity.

Ndoba na zachytvn javorov mzy v lese u kanadskho Qubecu.

Dodv, e zatmco budou zemdlci hlavn na jihu USA, ve Virginii i Kentucky, bojovat s nepznivmi klimatickmi podmnkami, v Mekce javorovho sirupu Qubecu producenti potaj s navenm o 81 milionu kilogram sirupu a to u rok 2022 byl pro n rekordn. Jejich vroba se tak vyvihne na dvojnsobek.

Oproti tomu ve Sttech prodeje poskoily jen zhruba o tetinu. K vrob sirupu jsou zapoteb specifick klimatick podmnky, kehk rovnovha v pravidelnm stdn mrznut a tn v krtkm asovm seku.

Ministerstvo zemdlstv uvd, e zemdlci erpali mzu ze strom letos nejdve ve Vermontu, a to u na Nov rok. Ti tak museli vlivem brzk sklizn proces upravit, k erpn vyuvaj systm trubek s vakuovou pumpou a sousted se na to, jak dostat ze strom vy co mon nejvce.

Kanada bude svj nskok patrn do budoucna jet zvyovat. Qubec m potencil produkovat desetinsobek toho, co te, uvd Tim Rademacher, specialista z vzkumnho centra ACER. Podle nj le na severu provincie jet mnoho nevyuitch pleitost. Mix vhodnho klima a levnj pdy thne stle vce lid na sever.

dn teplotn extrm nen dobr, k Bryson, kter zatm vykv na dobu, kdy do svch javor bude moci navrtat kohoutky. Klem k dobr rod je stabilita.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno