Klimatizace chlad echy hlavn v prci. Doma ji nezapnaj tak asto

0
40

Podle przkumu spolenost Nielsen a ResSOLUTION Group m funkn klimatizaci doma aktuln doma 16 procent respondent, oproti tomu v zamstnn ji m k dispozici u 37 procent. Hlavn v ppad druh monosti tak astji odpovdali lid z Prahy a Stedoeskho kraje ne z ostatnch st republiky.

e si v prci reguluj klimatizaci sami, odpovdlo 54 procent dotzanch, u dalch 46 procent ji vak m pod kontrolou zamstnavatel. A 11 procent respondent uvedlo, e jej regulace je v rukou nkoho jinho, napklad koleg, technika nebo automatu.

Bhem letnch msc, kdy je logicky vyuvanost klimatizace nejvy. Doma si ji v lt aspo jednou za msc pout 92 procent respondent, kte ji maj k dispozici, v prci pak 95 procent. Zhruba ptina ji doma nechv bet cel den, tedy 24 hodin, dalch 23 procent ji zapn kad den pes den a 29 procent nkolikrt do tdne. Podstatn mn bn je zapnat klimatizaci denn na noc, v lt to dl jen osm procent dotzanch majitel klimatizace, popisuje manaerka komunikace z Nielsen Admosphere Elika Morochoviov.

Pokud je klimatizace k dispozici v prci, pak je jej vyuvanost v lt jet frekventovanj ne v ppad domcnost: 29 procent respondent ji zapn na celch 24 hodin, 38 procent pak pouze pes den. Jen nkolikrt do tdne ji na pracoviti vyuv necel ptina.

Mimo letn obdob je uvn klimatizace u podstatn mn obvykl. Druhm nejvytenjm obdobm je jaro, kdy ji alespo nkdy doma zapn zhruba polovina respondent. V ppad zamstnn je podl opt vy a 63 procent a na podzim ji alespo nkdy vyuv 47 procent, v zamstnn pak 55 procent, v zim pak 39 procent v zamstnn 47 procent, uvd Morochoviov.

Pestoe mt k dispozici klimatizaci, a u doma nebo v prci, nen v esku tak bn jako teba v nkterch zemch jin Evropy i ve Spojench sttech, jde o vybaven, kter ei zejmna v lt oceuj. Klimatizovan prostory mimo domov v lt vyhledv a 79 procent dotzanch (21 procent vdy a 58 procent alespo obas, napklad pi vysokch teplotch). astji jde o nejmlad respondenty do 34 let a obyvatele velkch mst.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno