KONTEXT: Vlna uprchlic posl pozici en na trhu prce, mn personalistka

Jaroslava Rezlerov (1964)

Vystudovala francouztinu a esk jazyk a literaturu na Univerzit Karlov.

Do ela esk poboky personln agentury ManpowerGroup se dostala v roce 2001. est let potom se stala i generln editelkou t slovensk.

Tm dvacet let tak psob jako prezidentka Asociace poskytovatel personlnch slueb.

Je to rznorod skupina, kterou tvo z devadesti procent eny. Pevldaj v n stedokolsky vzdlan lid s vysokou specializac, popisuje generln editelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerov vzorek desetitisc lid, se ktermi jej firma pracuje.

Pozitivn ji pekvapuje nzk podl tch, kte dokonili pouze zkladn kolu. Pesto me vysok specializace bt problm v zamstnatelnosti nkterch uprchlic. Zejmna proto, e se nemus shodovat s potebami esk ekonomiky.

Barirou v zamstnanosti bude, krom t jazykov, tak struktura volnch pracovnch mst v esku, kter je velmi specifick a je veden prmyslovou vrobou, kter tu bohuel stle pevld, upozoruje prezidentka Rezlerov.

Dostupn msta na adech prce jsou technickho rzu, co se neshoduje podle dat ManpowerGroup s odbornm zzemm uprchlic, kter asto pracovaly na Ukrajin jako uitelky, zdravotn sestry i administrativn pracovnice. S kvalifikac a pracovn zkuenost, kterou maj, bude o to t잚 prci sehnat, konstatuje Rezlerov.

Poslechnte si cel rozhovor s editelkou Jaroslavou Rezlerovou v Kontextu:

Podle Rezlerov bohuel situace ukrajinskch benc zapad do celoevropskho trendu, kdy zamstnavatel nejsou schopni dlouhodob najt vhodn kvalifikovan pracovnky. Tk se to 65 procent podnik. Dvodem je dle n neschopnost kolstv prun reagovat na poptvku prmyslu po specialistech zejmna technickho raen.

Berou Ukrajinky echm prci?

Promite, ale je to smn. Nen to pravda. Ta prce tu byla ped pchodem uprchlk, pobaven odpovd Rezlerov na otzku, jak vid obavy v adch oban, e sem pili Ukrajinky brt echm prci. Zdrazuje tak, e to o platech nen, protoe dle n zamstnavatel vd, e mus v dnen dob platit korektn, aby zskali vhodn kandidty.

esko si nyn uv nejni rove nezamstnanosti od sametov revoluce, pohybuje se poslednch dvanct msc okolo 3,5 procent.

Rezlerov pedvd, e pchod uprchlk se na trhu prce projev na podzim vzhledem k tomu, e v tto fzi je jejich zamstnn obtn s ohledem na jazykovou vybavenost. Pesto data z minulho tdne ukazuj, e z vce jak 320 tisc Ukrajinc, kterm esko udlilo azyl, m 25 tisc njak druh pracovnho pomru.

Pokud pihldneme k tomu, e uprchlickou vlnu tvo z devadesti procent eny, meme podle Rezlerov oekvat, e zprunn pracovnho trhu se me tkat flexibilnch vazk pro matky s dtmi.

Co plnuje ministerstvo prce a socilnch vc v otzce podpory en s malmi dtmi? Pro je trh prce zamrzl? Existuje tu vykoisovn pchozch Ukrajinek a Ukrajinc? Poslechnte si podcast Kontext, kde se dozvte vc!

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts