Koronavirus i generan obmna. Prmrn ech loni vypil o 12 piv mn

0
61

Naposledy byl vstav ni v roce 2012, kdy et producenti zlatavho moku vyrobili 19,14 milionu hektolitr, loni lo o 19,56 milionu hektolitr. Zatmco klesla vroba pro tuzemsk trh, export doshl svho historicky druhho nejlepho vsledku.

Na domc trh se loni dostalo 14,8 milionu hektolitr, co byl ptiprocentn pokles. Na takzvanm on-trade trhu, tedy v hospodch a restauracch, se pak vypila tvrtina z vekerho piva zkonzumovanho v esku. Spoteba v nich tak klesla meziron o jeden procentn bod. Za poklesem domcho trhu stoj hlavn koronavirov restrikce.

Za dva roky covidu u kad obyvatel vypil o 30 pllitr mn a se 129 litry jsme se dostali na historicky pt nejni slo. Vstav piva a celkovou tuzemskou spotebu ovlivnili hlavn dlouhotrvajc protiepidemick opaten, omezovn gastronomickch provoz a turismu. Musm uznat, e pivovary se s tm vypodaly se ct, ekl pedseda svazu Frantiek mal. Podle nj firmy masivn investovaly do novch technologi.

Star spotebitelsk garda je na odchodu, k odbornk

Podle odbornka Tome Maiera z Katedry ekonomiky Provozn ekonomick fakulty esk zemdlsk univerzity v Praze me dojt znovu k zastaven poklesu tuzemsk spoteby, pokud je sprvn pedpoklad, e s koronavirem je prakticky konec.

Nedostaneme se ale rozhodn na spotebu kolem 160 litr na osobu, kter tu byla ped 15 lety, doplnil. Generace starch lid, kte li kad den do hospody a tam si dali osm kousk podle nj odchz.

Nsledujeme trend, kter byl v zpadn Evrop ped 30 lety, doplnil. Lid vce jezd autem, take tolik alkoholu neholduj. A kdy do hospody jdou, tak dnen tyictnci chtj sp ochutnvat, napklad i piva svrchn kvaen teba v pivnch barech.

Douf vak, e vzroste spoteba v restauracch, alespo na 30 procent z celkovho trhu. Je to docela podstatn i ze socilnho hlediska, napklad na vesnicch, kde nemaj lid tolik monost, kde se setkvat, uzavel.

Ve vt spotebu douf tak pivovarnick svaz. K faktorm, kter mohou tuzemskou spotebu letos podpoit, pat vedle ukonen lockdownu napklad i programy a akce na podporu nvtvnosti hospod a restaurac. Prospn by byla v t souvislosti urit i pomoc z Nrodnho fondu obnovy. Pozitivn pnosy mohou bt tak z domcho cestovnho ruchu, ekla iDNES.cz vkonn editelka svazu Martina Ferencov.

Podle n se ada ech rozhodne pro strven dovolen v esku, vstav epovanho piva by se tak mohl zvit. Pozitivn roli me hrt dobr poas, kter nahrv nejen vy konzumaci epovanho piva, ale i teba nealkoholickch piv a piva z minisoudk, doplnila.

Nejprodvanj je pod sklo, rostou ale plechovky

Nejprodvanj podle obal loni zstalo pivo ve sklennch lahvch, i kdy meziron jeho podl klesl o procentn bod na 45 procent. Snil se tak zjem o pivo v PET lahvch na 10 procentnch bod, na tvrtinu klesly sudy a dv procenta trhu mlo tankov pivo. V poslednch letech roste ale pivo v plechovkch, meziron lo o nrst o dva procentn body na 18 procent.

V esku loni mrn po letech nrstu klesl o 0,7 procentnho bodu na 55,1 procenta podl prodanch lek. Vepn pivo do deseti stup pokraovala v poklesu na 40,8 procenta. Na pedpandemickou rove se vrtila kategorie ostatnch piv s podlem ty procent. Dvodem je zjem o pivn specily. Naopak o dv procenta mn, celkem 1,15 milionu hektolitr se vyrobilo nealkoholickho piva a npoj na bzi tzv. beer mix.

To ale neplat u ldra na trhu, Plzeskho Prazdroje. Nm se loni naopak podailo v segmentu neochucench nealkoholickch piv rst o procento. A to dky tomu, e jsme na trh uvedly dv nov varianty Birell Za studena chmelen a Birell stylu IPA, ekl iDNES.cz obchodn editel pivovaru Tom Mrz.

Podle nj se dlouhodob revoluce pak odehrv v segmentu ochucench piv. Prodeje tchto ochucench nealko radler se loni zvily o tyi procenta, piem nejvtm tahounem je pchu Birell Pomelo & Grep, kterou u tetm rokem stme i do sud. Loni v hospodch a restauracch jsme ho prodali o 23 procent vc ne v roce 2020 a letos pedpokldme dal rst, uzavel.

Dvojka na trhu, Pivovary Staropramen, se chyst podrobnosti o sv produkci sdlit v ptm tdnu. V tuto chvli ale mohu potvrdit, e jsme loni zaznamenali podobn trendy, jak popisuje esk svaz pivovar a sladoven, ekla mluv smchovskho vrobce Denisa Mylbachrov.

Nejvc piva se vyveze do sousednch stt

Export piva podle svazu loni doshl 5,24 milionu hektolitr, vzrostl tak o 4,7 procenta. Nejvce se nae piva vyv do zem Evropsk unie, zejmna pak do tch stt, kter s eskou republikou soused. Celkov se tak do Polska, Nmecka, Rakouska a na Slovensko vyvezlo 2,7 milionu hl piva, uvedli zstupci oboru.

Ve vvozu ze stt mimo EU pak dominovalo Rusko s 10procentnm zvtenm na 511 tisc hektolitr, nsledovala Korea s 43 procentnm zvenm 150 tisc hektolitr a pak Velk Britnie, kde naopak dolo k poklesu o vce ne tvrtinu.

Podle prbnch dat zatm dn zsadnj propady neevidujeme. Pedpokldme ale, e k nim letos nejspe dojde, uzavela Ferencov na dotaz o monch dopadech vlky na Ukrajin do exportu do tohoto sttu a do Ruska.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno