Krize nahrv prmyslovm budovm. Accolade spravuje milion metr tverench

0
49

Fond v minulm roce dokonil akvizice v Polsku, na Slovensku a v Nmecku. ada stvajcch klient kvli zamlen expanzi podepsala nov njemn smlouvy na dodaten plochy v arelech patcch fondu a pili i nov njemci.

Podle fondu je za pozitivnm vvojem nkolik faktor. Jednm z dlouhodobjch trend, v poslednch dvou letech jet umocnnm pandemi koronaviru, byla zmna ve spotebitelskm chovn evropsk populace, kter v daleko vt me nyn nakupuje on-line. To zvyuje zjem o haly ze strany logistickch a e-commerce firem. Losk rok byl specifick tak v neustle vrazn rostouc cen prmyslovch nemovitost.

Poptvka po halch je stle velk a ene jejich hodnotu smrem nahoru. Pedpokldm, e velikost portfolia bude dynamicky rst i v letonm roce. Stle vce spolenost si navc uvdomuje, e modern logistick a prmyslov prostory jsou naprosto nezbytnm pedpokladem pro udritelnost evropskho podnikn, uvedl vkonn editel spolenosti Accolade Milan Kratina.

Aktiva za 27 miliard korun

V souasn dob pat do fondu 22 prmyslovch park, v nich psob 77 njemc. Parky se nachzej v esku, Polsku, Nmecku a na Slovensku. Jejich pronajmateln plocha pesahuje 1,1 milionu metr tverench. Hodnota aktiv, kter m fond ve sprv, dosahuje 26,6 miliardy korun.

Loni se polsk portfolio rozrostlo o prmyslov park Minsk Mazowiecki, na Slovensku fond zakoupil arel v blzkosti koickho letit a do jeho vlastnictv pibyl i park v nmeck Bochumi. Mezi vznamn uzaven njemn smlouvy patila napklad dal spoluprce s globln logistickou spolenost DHL.

Firma expandovala o dalch vce ne 20 tisc metr tverench v komplexu v Zelen Hoe, kter se ad mezi prvn polsk investice fondu. Nov prostory tam pevzala tak logistick spolenost Raben a firma InPost, evropsk prkopnk box pro e-commerce.

O logistick prostory je podle firmy mezi njemci zjem i v esku. Napklad v chebskm parku loni, ji potet od roku 2016, expandovala spolenost Tchibo. Celkov rozloha rozenho distribunho centra Tchiba nyn pesahuje sto tisc metr tverench.

Pro fond je klov diverzifikace a spolehlivost njemc, m dlouhodob zajiuje stabiln vnosy. Podobn vvoj oekvme i v roce 2022, pesto, e do nj hned zpotku tragicky zashl konflikt na vchod Evropy. Na vkonnost fondu nicmn dn na Ukrajin nebudeme mt zsadn vliv. Accolade Industrial Fund nem na Ukrajin ani v Rusku v souasnosti dn projekty, njemce ani financujc banky, shrnul Kratina.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno