Krypto sl, thnou ho drobn investoi. Politici se obvaj obchzen sankc

0
76

Bhem jedinho dne si bitcoin pipsal osm procent a druh nejvt kryptomna ethereum deset procent. Rst hodnoty digitlnch aktiv thne podle analytik touha lid z Ruska a Ukrajiny nalzt v nejist dob toit pro sv penze.

Konkrtn na Ukrajin pozastavila tamn centrln banka elektronick pevody hotovosti a zakazuje obanm vbr cizch mn. Uloit si penze do krypta, dostat se ze zem do bezpe, a tam si spory znovu vybrat v podob njak sttem dan mny, se tak jev jako logick vaha. Hlavn pro ty, kte maj s digitlnmi aktivy u alespo njakou zkuenost.

V rmci zaveden stannho prva na Ukrajin se omezil pstup k penzm. V uplynulm tdnu jsme zaznamenali pohyby, napklad Ukrajinci nakupuj tether, kter je vzn na americk dolar, a zd se, e to povauj za alternativn finann monost k fiat mnm (zkonn platidlo, napklad koruna nebo dolar, – pozn. red.), komentuje situaci analytik trh spolenosti eToro Simon Peters.

Obchodovn na ukrajinsk kryptomnov platform Kuna doshlo tento ptek nejvy rovn od kvtna roku 2021. Stejn tak ale roste rusk kryptoobchodovn. Platforma BestChange, co je nejvt agregtor kryptoburz v Rusku, zaznamenala v souvislosti s invaz na Ukrajinu dvacetiprocentn nrst nvtv, informuje specializovan web Cointelegraph.

Podle agentury Bloomberg vzrostly objemy obchod s bitcoiny prostednictvm rublu na nejvy rove od loskho jara. I zde me jt o celkem logick vsledek uvaovn Rus, vzhledem k tomu, e rubl strm pad kvli sankcm zpadnho svta.

Sankce dopadaj i do svta kryptomn

Mezi politiky i odbornky panuje obava, e kryptomny poslou Rusku, respektive ruskm oligarchm a lidem z okol prezidenta Vladimira Putina k tomu, aby se vyhnulitvrdm sankcm, kter Zpad na agresora uvalil. Ukrajinsk ministr digitln transformace Mykhailo Fedorov dokonce vyzval globln kryptoburzy, aby zablokovaly ty vech uivatel pochzejcch z Ruska kvli monmu obchzen sankc.

V nvaznosti na to se nejvt svtov kryptoburza Binance skuten rozhodla zablokovat ty Rus, na kter se sankce vztahuj. Odmtla vak zmrazit ty vech ruskch klient, jak dal Fedorov.

,,Nehodlme jednostrann zmrazit ty milion nevinnch uivatel. Kryptomny maj lidem po celm svt poskytnout vt finann svobodu. Jednostrann rozhodnut zakzat lidem pstup k jejich kryptomnm by bylo v rozporu s dvodem, pro kryptomny existuj, komentuje to Daniel Fekete, manaer Binance pro eskou republiku.

,,Podnikme nezbytn, abychom podnikli kroky proti tm, na kter byly uvaleny sankce, a zrove minimalizovali dopad na nevinn uivatele. Pokud mezinrodn spoleenstv tyto sankce dle roz, budeme je agresivn uplatovat, dodv Fekete.

Nen se eho bt, k expert

Experti uvd, e obavy z obchzen sankc za pomoci kryptomn, jsou do jist mry neopodstatnn. Napklad Jake Chervinsky, prezident americk Blockchainov asociace upozoruje, e USA aktualizovalyernou listinuSDN. Jakkoli osoba ve Spojench sttech (a u fyzick i prvnick) m nyn zakzno obchodovat nebo provdt jakkoliv transakce se subjekty na seznamu SDN a to plat i o transakcch, do kterch jsou zapojeny digitln mny.

SDN

Takzvan Seznam vybranch sttnch pslunk a organizac, na kter Spojen stty umisuj osoby a subjekty, kter pedstavuj potenciln hrozbu pro USA.

Nezle na tom, zda v tchto transakcch pouvaj dolary, zlato, mule nebo bitcoin, napsal Chervinsky na Twitteru.

Dle upozornil, e kryptotrh nen zdaleka tak velk, aby mohl zalepit vechny rmy, kter Rusko sankcemi utrplo. Jedna ze sankc napklad zmrazila polovinu ruskch devizovch rezerv, tedy zhruba 300 miliard dolar. Celkov hodnota vech dosud vytench bitcoin je zhruba 834 miliard dolar. Rusko by se tak muselo zmocnit poloviny z nich, aby pokrylo dru po tomto jednom konkrtnm trestu.

Americk ministerstvo financ to vid podobn. Navc uvd, e neoekv pran velkho mnostv ruskch penz prostednictvm kryptomn, protoe by to vyadovalo zvratn mnostv digitlnch penenek. Navc by tyto transakce byly finann i asov nron.

On-line report z vlky na Ukrajin tte ZDE

Charvitskydodv, e kryptotrhy jsou pli transparentn na to, aby byly pro Rusko uiten. Podle nj analytick schopnosti americkch forenznch firem vyluuj, e by krypto bylo pro obchzen sankc vhodn.

Otzkou je, zdalije asov, finann a technologick nronost problmem zrovna pro lidi z okol prezidenta Putina a rusk oligarchy.

Jak to Putin plnoval

Uivatel kryptomn si mohou vytvoit kryptomnovch adres kolik chtj a z pohledu st nemus bt poznat, kter komu pat. To znamen, e finann toky nemus bt lehk propojit s ruskmi oligarchy, poznamenv finannk Lubomr Valk z poradensk kancele Diverzo, kter mimo jin u o bitcoinu na Katede mezinrodnch politickch vztah Vysok koly ekonomick.

Lep by v tomto ohledu bylo kontrolovat samotn americk a evropsk subjekty, zda dodvaj zbo a sluby oligarchm a ppadn je za to postihovat. Bt spojovn s Ruskem je toti nyn opravdu vznamn riziko a to vtina subjekt pravdpodobn nebude chtt podstoupit, upozoruje Valk.

Denk New York Times u ped tdnem varoval, e rusk vlda si dlouhodob vytv nstroje, kter pomhaj skrt pvod digitlnch transakc. Bval federln prokurtor Michael Parker denku sdlil, e je naivn myslet si, e si Rusko nevymyslelo nikov scn pro tvrd sankce.

Vypad to, e Putin potal s kryptomnami u kdy tok na Ukrajinu plnoval. Na konci ledna toti zvrtil nzor Rusk centrln banky, kter chtla kryptomny v zemi zakzat.

Od rozhodnut zakzat kryptomny Rusk centrln banka velmi rychle odstoupila a obratem radji navrhla kryptomny regulovat ne zakazovat. Myslm si, e hlavn dvod zmny postaven byla plnovan pprava toku na Ukrajinu, po kter Putin pravdpodobn oekval finann sankce, uvd Valk.

Tahounem jsou zatm drobn investoi

Nad otzkou, zdali Kreml a rut oligarchov budou kryptomny vyuvat k obchzen sankc a pran ruskch penz, tak stle nen jasno. Evropsk komise ve stedu oznmila, e se potencilnm problmem bude nyn zabvat.

A tak i onak, zatm z dat nevyplv, e by krypotrhy slouily pro pesun velkch objem penz ruskch politickch a podnikatelskch elit. Jak uvd kryptomnov expertka a analytika Noelle Acheson, souasn nrst hodnoty kryptomn je taen hlavn drobnmi investory, kte dr mn ne jeden bitcoin, nikoli velkmi rybami, jakmi jsou rut oligarchov.

Acheson to dokld daty z analytick spolenosti Glassnode. Naznauje to, e drobn investoi, kte se pinejmenm v poslednm roce do znan mry dreli stranou, se vracej a pivdj s sebou nov investory. Soust tohoto pbhu je s nejvt pravdpodobnost i role, kterou krypto hraje v ukrajinskm konfliktu. Nkupy by mohly bt sten od Ukrajinc a Rus, kte doufaj, e zachrn st svho majetku ped konfiskac a/nebo odznutm pstupu ke svm penzm, vysvtluje Acheson.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno