Kva je vznamnm benefitem. Zamstnanci si dopvaj a dva lky denn

Przkum pro kvovou spolenost potvrdil, e pro 77 procent eskch zamstnanc je nabdka kvalitn kvy v zamstnn dleit. Pro 18 procent pak kvalitn kva v zamstnn pedstavuje jeden ze zsadnch benefit.

Nen vjimkou, e zamstnanci oekvaj na pracoviti kvu na rovni kvy z kavrny. I to byl jeden z impuls, pro jsme se rozhodli pinst na trh nov koncept pro B2B segment pod znakou LOR Professional, k manaer kvov spolenosti Lumr Frantik.

Hlavnm bodem zjmu zstv samozejm kvalita kvy a samotn chu. Ovem dleitj je samotn pprava.

Je nutn pochopit to, e kdy pipravujeme kvu espresso a krom sprvnho prtoku a mnostv kvy, je velmi dleit kvu zkonzumovat co nejrychleji, ideln do t minut po pprav, aby se nm nesplil kvov prek, kter je v kv espressa obsaen. Jakmile se toti tento prek spl, uvoln se velk mnostv tslovin, kter kod naemu zavan a kvli tomu se pak vytv velk problmy pi konzumaci kvy, dopluje Robin Blaschke, barista, certifikovan trenr italsk kvy.

Jak ukzal przkum, automatickm kvovarem disponuje nejvt st kancel, kvu si jeho pomoc pipravuje 34 procent eskch zamstnanc. V tsnm zvsu je pak instantn kva.

Przkum takt ukzal, e polovina ech bhem dne vypije dv a ti kvy. Desetina eskch pracovnk si denn d v prci tyi a vce. Vt spoteba kvy je typick pro IT obory nebo obecn innosti, pi kterch je dleit kreativita, sdl zkuenost Lumr Frantik.

Kva jako benefit

Nabdka kvy me pispt k motivovn zamstnance a snen rizika, e se pracovnk rozhodne pro zmnu svho psobit. Vzhledem ke stle nzk me nezamstnanosti je vhoda prozatm na stran uchaze o prci. Mohou tak bt velmi vybrav. V petlaku pracovnch nabdek a nedostatku zamstnanc jsou tm, co rozhoduje o zskn a udren zamstnance, asto benefity, kter zamstnavatel nabz, k Jos Kadlec a dodv:

Zamstnanci oceuj dovolenou navc, sickdays, flexibiln pracovn dobu, pspvek na dopravu do zamstnn, auto pro soukrom ely, pspvky na sport nebo kulturu, stravenky nebo pspvky na stravovn a vtaj i oberstven na pracoviti. Stle vce osob vnm dostupnost kvalitn kvy na pracoviti jako podstatn zamstnaneck benefit.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts