Lid si chtli odnst i lky, vzpomn na oteven prvnho meke franzant

0
225

Byl jste byl v roce 1992 u oteven prvn pobokyMcDonaldsv tehdejm eskoslovensku. Vybavte si ten den?
Ano, pracoval jsem zrovna v kuchyni. Venku to vypadalo, jako by se tam podal rockov koncert a lid ekali na podpis hlavn hvzdy. Venku stla policie, zkaznky dovnit poutla postupn. Ped samotnm otevenm ns zauovali kolegov ze Srbska. Ve jsme se uili naneisto, konkrtn na plastovch vkch.

Co to znamen?
Namsto masa a housek jsme pouvali plastov vka od npoj, aby se nm ve zailo a zvykli jsme si na pesn dan pohyby. Msto masa jsme si rozloili dv vka a dlali jsme, jako bychom je dvali na gril, po 35 sekundch gril jako zappal a my jsme mohli vka vyndat. Uili jsme se, jak se obkld houska. Z przdnch dvkova jsme pidvali keup a hoici, v uvozovkch pidali i cibuli. Byl to takov pantomimick McDonalds. Podobn to fungovalo i na servise. Holky i kluci se teba uili przdn obal od hranolek poloit sprvn na tcek.

A skuten na isto jsme si ve vyzkoueli asi dva dny ped slavnostnm otevenm, kdy byla VIP prty pro zamstnance a jejich rodiny. A pak a pi samotnm oteven. Pamatuji si, e prvn den vbhl do kuchyn vedouc, kter tehdy dil smnu, a dal nm vem za odmnu snickersku. Ani nevm, kde ji tenkrt sehnal.

Pro vs tehdy uili zrovna Srbov?
Dneska nm pijde samozejm, e vichni hovo anglicky, ale v t dob nikdo cizmi jazyky nebo anglitinou pli nevldl. Hledal se nkdo, kdo nm bude jazykem blzko a komu budeme rozumt. Spousta vraz se zaila a pouv se dodnes, napklad huva znamen nval zkaznk.

Jak jste vbec na prci narazil?
Pracoval jsem tehdy ve velkoskladu zeleniny, nebavilo m to a bratrancova ena pila s tm, e McDonalds otevr v Praze poboku. Tak jsem se pihlsil. V tu dobu jsem se setkal s McDonalds dvakrt. Jednou jsem o nm etl v asopise 100+1 a v lt 1990 jsem ho navtvil na Champs-lyses ve Francii.

Dostal jsem vyhubovno, e na non jsem obsadil jen 22 lid.

Jak byly na pozici poadavky? O takovou prci musel bt pece velk zjem…
Nepamatuji si, e by tam tehdy byly njak speciln poadavky. Na pohovoru si ovovali, jestli lovk nen zakiknut, um komunikovat s lidmi a je pracovit. Bylo ns tam stran moc a nabrali opravdu hodn lid. Kdy se otevrala druh poboka na Vclavskm nmst, pracoval jsem u jako vedouc smny. Plnoval jsem sluby a dostal jsem tehdy vyhubovno, e na non jsem obsadil jen 22 lid. Dneska pitom na t stejn poboce v noci pracuj odhadem ti nebo tyi zamstnanci.

To chodvalo tolik zkaznk?
Ano. Druh vc ale je, e jsme byli nezkuen. Neumli jsme ve dokonale, nemli jsme praxi. Je ale pravda, e v prvnch dvou letech byl vMcDonalds ohromn npor, denn bylo pln narvno.

Jak byla prce zaplacen?
Pracoval jsem na klasick vazek a dostval jsem asi 20 korun na hodinu. Piznm se, e nevm, jak byly tehdy mzdy. ekl bych, e 20 korun za hodinu nebylo nijak vrazn moc, ale ani zase mlo.

Co si lid v roce 1992 objednvali nejvc?
Uritou ikonou byl Big Mac. Vichni taky chvlili hranolky, pedtm hranolky znali maximln z Arbatu.

Vzpomenete si na njakou vtipnou phodu?
Kdy jsem byl u zavdn prvnho McCaf v echch, spousta lid si chtla dom odnst i porcelnov lek od kvy, kter v t dob stl asi trojnsobek ceny kvy. Museli jsme je upozorovat, e lky mus vrtit. Zejm je nechtli ukrst, ale byli zvykl, e si mohou z McDonalds vechno odnst dom.

Dal vc je, e v plnch prvopotcch lid nevdli, jak se jednotliv nzvy jdel vyslovuj. Pichzeli s rznmi variantami. Nkte se jednotlivm nzvm snaili dodat anglick pzvuk a vyslovovali napklad shake teba jako shak.

Zavdn sndan v roce 2007 urit tak stoj za zmnku. Jakmile se ekloMcDonalds, vichni si vybavili Big Mac a cheeseburger. A najednou se dopoledne v restauracch objevila vajka a sndaov menu. Zkaznci se doadovali toho, co znaj. Dneska to je zase naopak, zkaznci pijdou pozdji a obsluha mlem dostane vyhubovno za to, e u vajka nejsou.

Jak se od roku 1992 McDonalds zmnil?
Jsme mnohem modernj. Pokud dneska lovk pijde do Meke, pijde mu pln normln si objednat na dotykov obrazovce. Vechny technologie jdou hodn dopedu. I kdy je pravda, e nkter vci zstvaj stle stejn, napklad stroj na vrobu zmrzliny. V posledn dob je velk tma ekologie, velk st penz tak mila na vci souvisejc s IT.

Zmnili se njak zkaznci?
Z mho pohledu se stal host vrazn nronj, nastavili jsme urit standard. Kdysi ml lovk v restauraci nebo v samoobsluze pocit, e obsluhu otravuje. A pak najednou pili k nm a byli pekvapeni z toho, jak se obsluha chov mile. Troufm si tvrdit, e jsme hosty uritm zpsobem vychovali a obecn zaalo platit star prvorepublikov pravidloN host, n pn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno