Loni skonilo na ticet cestovek, hlavn specialist. I kvli pojitn

0
55

Jako cestovn kancel jsme peruili innost. Kvli zdraen pojitn jsme se rozhodli, e pojitn pro leton rok neuzaveme, dozv se klient napklad na kontaktnm sle cestovn kancele Bohemia Resine z st nad Labem. Pestat s prodejem vlastnch zjezd se od ledna rozhodla rovn plzesk cestovn kancel Adria, kter se tak stala pouze cestovn agenturou peprodvajc zjezdy jinch. A to i pesto, e jej pojitn bude jet zhruba msc platit.

Nabdka prodla zejmna bhem coronavirovch rok. Zatm co v roce 2020 v oboru prodeje zjezd podnikalo vce ne osm set cestovek, k letonmu lednu jde o 578 spolenost nebo osob, kter mohou ubytovn s dopravou a dalmi slubami zkaznkm samostatn nabzet.

Nov ze seznamu vypadla tak napklad cestovn kancel Nomd, kter se po ti destky let specializovala na mimoevropsk poznvac zjezdy. Webov strnky kancele stle lkaj napklad na zjezd do brazilskho Rio de Janeira s nvtvou vodopd Iguacu nachzejcch se na brazilsko-argentinsk hranici. Podle majitele Michala indele ale nen jist, zda se letos uskuten.

Cestovn kancel jsme nabdli k prodeji. Jsou i zjemci a s tmito potencilnmi investory nyn jednme, uvedl indel. Zatmco cestovky zamen na pobytov zjezdy mly v lt kvli odloen poptvce n, specialist na exotick a specifick mimoevropsk destinace mly s optovnm nastartovn byznysu problm.

Sluby se obtn navazuj. Je problm s letenkami a spolehlivost let. Letadla na sebe nenavazuj a ekte, zdali vs odvezou alespo dal den, popsal postcovidovou situaci v turistickch slubch v exotickch destinacch indel. Podle nj se v takovto situaci ned ruit za to, e nabzen zjezdy budou dobe zorganizovan.

Pote ale nemaj jen cestovky, kter voz turisty na opan konec svta. Ambici prodvat vlastn zjezdy napklad opustila spolenost Bohemia Lzn, kter v Karlovch Varech provozuje trojici lzeskch hotel, Slovan, Concordia a Kriv.Od 1. ledna jsme pozastavovali innost cestovn kancele a u jsme jen cestovn agentura, potvrdila MF DNES tpnka ern ze spolenosti Bohemia Lzn. I podle n je situace v lzestv obtnj ne v segmentu dovolenkovch pobyt u moe.

Pojitn proti padku chrn klienty financuje jim nvrat dom v ppad, e by se kancel ocitla v platebn neschopnosti bhem jejich pobytu v cizin. Cena tohoto povinnho pojitn v poslednch letech stoup. Podle experta na cestovn ruch Stanislava Zmy jde toti o jeden z nejnronjch produkt v oblasti pojitn. Na pojiovny klade pomrn vysok nroky pi propotvn a odhadovn relnch treb, kter mohou jejich klientsk cestovn kancele bhem roku mt, a na tuto rove nastavit vi pojistky a pojistnho plnn.

V souasnosti se zvyuje sazba zajistnho, a to se odr ve vych sazbch pojistnho pro cestovn kancele, uvedl mluv Slavia pojiovny Stanislav Belek.

Podle konkurenn ERV pojiovny se od roku 2019 ceny pojitn zvily o ptinu. ERV v souasnosti pojiuje na sedm destek eskch cestovek z ad velkch nebo stedn velkch cestovnch kancel.

Samotn pojiovny toti vyuvaj nadnrodnch zajioven, aby je nezaskoil nedostatek kapitlu v ppad napklad hromadnch netst, kter by lokln psobc pojiovny mohla finann vyerpat.

Problm je, e nroky zajioven na poskytovn financ pro cestovatelsk byznys citeln rostly u bhem covidovch obdob. Tehdy byznys cestovek nepovaovala za perspektivn a finann nvratn ani cel ada bank. Ped cestovkami je navc dal nejist rok, kter mohou pokazit obavy lid z veobecnho zdraovn. Dovolen se v takovm ppad stv jednou z prvnch voleb, jejm odloenm me rodina doshnout spor.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno