m bohat zem, tm vt zjem o men balen, k f esk Coca-Coly

0
44

Coca-Cola vude na svt funguje takzvanm Coca-Cola systmem, a to je spojen mezi vlastnkem znaek a vrobci npoj, kterm se k bottlei. Teba cenov politika je primrn zodpovdnost bottler, uvd Kov.

Jak plnujete letos novinky?
Chceme vce propojit Coca-Colu s jdlem. V tto souvislosti budeme vce spolupracovat s retailovmi zkaznky, v barech a restauracch pak chystme spotebitelsk promon akce. Bude ns vidt na spoust jdelnch festival.Znaka tonik Kinley dostane nov pchut, v tom vidme velk potencil. Spotebitel mezi ptaticeti a ptapadesti lety, kte jsou demograficky jednou z nejvtch skupin, maj tendenci si vybrat mn sladk a vce hok npoje.

Toniky budeme tak vce spojovat s tmatem mixovn s alkoholem jako veernm drinkem a chvilkou pro sebe. A potom mme globln projekt Jack and Coke, tedy premix Coca-Coly a whiskey Jack Daniels. Bude se prodvat v plechovkch a zatm se nabz ve vybranch zemch. Pokud se uke, e je to spn na pilotnch trzch, jako je Velk Britnie, panlsko, Polsko i Maarsko, vyzkoume to i tady.

Mlo by k tomu dojt letos?
Nerad bych tomu dval pesn asov vymezen. Mon pt rok, mon pozdji.

Je pro vs rozdl mezi fovnm vrobci nealkoholickch npoj a vedenm pivovaru, s nm mte rovn zkuenosti?
Je tam hodn podobnost, protoe oboje jsou npoje. Nejvt rozdl spov v tom, e spotebitelsk skupina pivovaru je daleko u. Pleitost, kter se daj s pivem vytvoit, je proto vznamn mn. Sice jsem pracoval pro firmu, kter byla soust nadnrodnho celku, ale Coca-Cola je svtov nejvt vrobce nealkoholickch sycench npoj a schopnost neho doshnout je opravdu masivn.

Jak dopadl losk rok Coca-Coly po finann strnce?
Jet ho nemme uzaven, ale u te vme, e byl velmi spn. Rostl objem, trby i dostupnost naich vrobk. Skvle se dailo naim benjamnkm Kinley a Natura, podailo se nm tak zastavit pokles FuzeTea. Potvrdilo se nm postaven ldra na trhu ve slazench perlivch npojch v esku i na Slovensku.

ekte ve svm oboru velk kroky kvli udritelnosti?
Bereme to vn. Kdy jsem byl na podzim na setkn klovho veden Coca-Coly, tak tam jednoznan zaznlo, e pokud velk firmy jako my nedoshnou udritelnosti v mnoha parametrech, tak to nikdo jin neudl. Je vak poteba, aby byznys zstal ziskov. Pokud by nebyl, kad spolenost nakonec zkrachuje. Pomhme mnit preference spotebitel, abychom naim zvazkm dostli. Mme v plnu bt na nule z pohledu emis oxidu uhliitho do roku 2040.

Jak mte konkrtn projekty?
Mme dva hlavn smry. Prvnm jsou obaly, kter tvo pes 40 procent naich emis oxidu uhliitho, take pechzme z takzvanch virgin PET lahv na rPET lahve, je jsou vyroben z pouitho plastu a maj o 70 procent ni emise. Vechny nae znaky pramenitch vod u jsou v lahvch z rPET a budeme do nich pesouvat i ostatn typy npoj. Napklad ve vcarsku ji mme vechny npoje v recyklovanch lahvch.

Druhm smrem jsou lednice a jejich chlazen. Ve spoluprci s bottlerem mnme v prodejnch a na erpacch stanicch star lednice, kter jsou energeticky nron. Do roku 2025 jich plnujeme vymnit polovinu, co jsme u skoro splnili nyn je to pes 45 procent. Do nejnovj lednice se vejde 988 lahv, a pitom m men spotebu ne klasick rovka.

Do nejnovj lednice se vejde 988 lahv, a pitom m men spotebu ne klasick rovka.

Dlali jste v poslednch letech zmny i v portfoliu npoj?
Tak jsme se na to dvali. Je pravda, e velkm tmatem jsou zvyujc se ceny potravin, ale na druhou stranu se populace ve svch nvycch mn. Sna se o ni pjem kalori z npoj, co je pro ns dleit vnmat. Proto jsme mimo jin uvedli v roce 2020 na trh pramenitou vodu Natura a letos jsme ji pedstavili i na slovenskm trhu. Sname se nabzet celou klu npoj vetn nzkokalorickch i pln nekalorickch, aby si kad vybral svj ideln.

Plnujete mnit velikost balen?
Vidme, e spotebitel dnes daleko astji pij npoje v obalech mench formt. Kdybyste se podval na trh, tak nae nejznmj znaky Fanta, Coca-Cola a Sprite nabzme v rznch velikostech balen. Nejmen je lahev o objemu 200 mililitr pro restaurace a bary. Poptvka spotebitel se vak postupem asu pesouv. Nen to tak, e by se dramaticky pestaly kupovat velk obaly, ale o ty men zjem stoup. Je to trend i na zpad od ns m m zem vy HDP a m je bohat, tm sp smuje k menm obalm. U velkch formt pracujeme s tm, abychom se dostali na cenovou hladinu, kter je pro spotebitele pjemnj. Nkdy si to lid patn vysvtluj, e se sname etit, ale nam primrnm clem je to, aby byl n vrobek stle dostupn a reagovali jsme na trendy mezi spotebiteli.

Provedli jsme teba velk przkum mezi nakupujcmi, z nho vyplynulo, e cena za litr npoje nen relevantn, ale roli hraje absolutn cena za celou lahev i balen. Kdy mte 100 korun, tak si dte pesn tolik piv, na kolik v t chvli mte. Jakmile se zaaly zmenovat vepn velikosti z 0,5 na 0,4 litru, tak to na kvalitu zitku mlo vtinou men dopad, ne kdyby si lid museli dt o jedno mn. Teba v Itlii prodvme plechovky o velikosti 150 mililitr a maj velk spch.

Kdo je Zbynk Kov

Po absolvovn VE v Praze se vnoval finannmu a auditorskmu poradenstv.

V roce 2000 nastoupil do Pivovar Staropramen, kde psobil 16 let na ad pozic, generlnm editelem pro esko a Slovensko byl osm let.

V roce 2016 pokraoval na pozici editele exportu a licenn vroby Molson Coors Brewing Company v jej evropsk divizi, nsledovala mimo jin prce pro Alza.cz. editelem esk poboky Coca-Coly je od pedloskho jna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno