Manažerské mzdy rostou, rozdíl mezi muži a ženami zůstává propastný

0
65

Průměrně si manažer v Česku, při zohlednění mezd mužů i žen, přijde na 135 513 Kč měsíčně, což je o devět procent více, než loni. Vyšší mají šéfové a šéfky také roční bonusy, a to o čtrnáct procent. Současný průměrný roční bonus dosahuje 399 437 korun, ukázal průzkum, který mezi 1 268 manažery provedly společnosti Executivejob.cz a Vissto.

Průměry

  • Celkový průměr:
    135 513 Kč
  • Celkový průměr muži:
    140 080 Kč
  • Celkový průměr ženy:
    115 424 Kč

Důvodem současného růstu mezd je mimo jiné přehřátý pracovní trh. „Je zde aktivní tlak ze strany zaměstnanců související s vysokou inflací a zdražováním,“ říká mluvčí společnosti Randstad Petr Douda.

Manažerská populace reaguje na změny na trhu iniciativními žádostmi o vyšší ohodnocení. S tím často firmy už dopředu počítají. „Na začátku tohoto roku bylo 83 procent firem připraveno mzdy navyšovat, přičemž 36 procent plánovalo zvýšení mezd v rozpětí od jednoho do pěti procent a 44 procent z nich mělo v úmyslu navýšit mzdy o šest až deset procent,“ dodává Douda.

Firmy také často volí strategii zvyšování mezd jako nástroj k zatraktivnění svého podniku a lákání nových talentů. S tím zase naopak počítají manažeři. „Při změně zaměstnání požadují průměrně až o devatenáct procent vyšší mzdu než je jejich mzda současná,“ říká Tomáš Drážný, zakladatel portálu na manažerské nabídky práce Executivejob.cz.

To ale platí jen v případě, že si manažeři práci aktivně hledají sami. Pokud je situace opačná, kdy chce společnost přetáhnout manažera odjinud, musí nabídnout v průměru dokonce o 38 procent vyšší mzdu, aby byla taková nabídka atraktivní.

Podle Drážného je tak průměrný meziroční růst manažerských mezd standardní. „S přihlédnutím k vyšší míře inflace není nárůst o devět procent nijak dramatický,“ dodává. Mzdy však nerostou stejným tempem všem manažerům. „Trend pohybu nahoru se děje zejména u mužů aktivním tlakem, a dále pak při změně práce, není to tedy nějaké automatické plošné navyšování,“ uvádí hlavní gestorka projektu „Rovná odměna“ Lenka Simerská,

Průzkum Executivejob to potvrzuje. Zatímco u manažerek činí průměrná měsíční mzda 114 800 Kč, u mužů je to o sedmnáct procent více, a sice 134 500 Kč. Ještě markantnější je genderový rozdíl u ročních bonusů. Ženy dostanou v průměru bonus ve výši 230 000 Kč, zatímco muži 382 500 Kč, tedy o dvě třetiny více. „Pay gap ročních bonusů se od minulého roku zvýšil o více než deset procent. Ukazuje to stále na to, jak pomalá je cesta k férovému odměňování mužů a žen v managementu českých firem,“ podotýká Tomáš Drážný.

To je v České republice dlouhodobý problém. „Nejvyšší reálný výdělek žen končí na hodnotě, za kterou je pak mezera a poté začíná samostatná úsečka od-do pro odměňování mužů,“ potvrzuje Simerská.

A tato mezera se uzavírá jen velmi pomalu. Na rozdíl od manažerů totiž ženy nejsou ani na nejvyšších pozicích o odměňování tolik bojovat. Na pohovorech se ohodnotí níže než muži i než je rozpočet, který by jim firma mohla nabídnout. Problematické bývají také různé doložky mlčenlivosti o výši výdělku. Ty jsou často přílohou pracovní smlouvy, a i když podle zákona není povinnost je dodržovat, ženy se i vinou těchto doložek hůře dostávají k informacím o reálných částkách na manažerských pozicích.

Změna přichází pomalu a leckdy až s novou generací. „Tím, že se o problematice nerovností v odměňování více mluví, mladší generace žen již s tímto vědomím vstupuje na trh práce a je častěji vybavena nástroji, jak individuálně situaci ošetřit,“ dodává Lenka Simerská.

Pomoci v tom má také evropská směrnice, kterou musí Česká republika do roku 2026 transponovat do svých pracovně-právních předpisů. Ta má posílit zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů jejich prosazování.

Řada firem se o to snaží už nyní. „Je patrné, že se firmy snaží tyto rozdíly postupně snižovat a vytvářet rovnoprávné pracovní prostředí,“ dodává Petr Douda. To potvrzují i data z výzkumu. Oproti loňskému roku se rozdíl mezi muži a ženami u měsíčních mezd snížil. Zároveň ale narostl u bonusů. V celkových příjmech tak proto oproti loňsku žádný výrazný rozdíl není.

Rozdíly v platech mezi muži a ženami
Ženy Muži Rozdíl
Měsíční mzda 114 800 Kč 134 500 Kč 17 %
Roční bonus 230 000 Kč 382 500 Kč 66 %
Celkový příjem 1 562 600 Kč 1 992 000 Kč 27 %

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno