Mn zpodn, odeknutch vlak. Odmny si veden drah mus zaslouit

0
43

Krom spokojench zkaznk dostal management eskch drah za kol napklad sehnat dal vry na modernizaci vozidlovho parku, doshnout plnovanch treb z osobn i nkladn dopravy nebo udret finann rating u nyn siln zadluenho dopravce mimo spekulativn psmo.

Navzn ve odmn manaer sttnch spolenosti v oblasti eleznice zaal ministr dopravy Martin Kupka u Sprvy eleznic, kter m na starosti opravy a provoz kolej a velk vtiny tuzemskch ndra. Budeme sledovat mru zpodn v dalch letech, spolehlivost traknho veden a dal technologick sousti eleznice, uvedl na konci srpna pi pedstavovan novch Klovch ukazatel vkonnosti (KPI) pi odmovn manaer Sprvy eleznic ministr.

U elezninho dopravce bude nejvt mnostv odmn navzno na zven dochvilnosti vlak v kategorich osobnch, spnch vlak a rychlk, dlkovch vlak kategori EC a IC a railjety a posledn tet kategori budou linky provozovan soupravami pendolino.

Dochvilnost jedinch tuzemskch rychlovlak by tak mla napklad vzrst z letonch 95,9 procenta na 96,6 procenta. Obdobnm zpsobem, tedy o desetiny procenta, by mly v ptm roce stoupnout podly vlak, kter jedou vas i u ostatnch kategori.

V esku se pitom za zpodn vlak povauje spoj, kter pijede s del ne ptiminutovou sekyrou. Kad ze t zmiovanch kategori vlak se pak bude na odmnch managementu podlet esti procenty. Mus ale nejdve doshnout poadovanch ukazatel v pesnosti pjezd a odjezd.

Kde mm svoji mstenku?

Krom zpodn vlak cestujc v posledn dob trp i skutenost, e azen vlak neodpovd deklarovan skutenosti a ve vlacch na posledn chvli chybj vagony, ve kterch maj lid rezervovan sedadla. Dvodem je mimo jin dopad evropskho nazen jednotn certifikovan drby ECM, jeho nepln zvldnut v polovin roku si vydalo doasn vpadek cel ady vozidel z provozu a rovn problmy s pozdnm dodvnm opravench nebo modernizovanch voz.

Poet vlak s neodpovdajcm azenm vagn by se tak podle pedstav dozor rady, kter detaily ukazatel vkonnosti schvlila v polovin minulho msce, by ml klesnout o 1,5 procenta.

O vce ne deset procent by se pak ml snit poet odeknutch vlak kvli porue lokomotivy nebo jin zvady nebo dalch dvod na stran dopravce. Celkem tak maj ukazatele spolehlivosti v doprav tvoit 30 procent odmn veden drah.

tyicet procent pak bude pipadat na klasick ekonomick ukazatele, jejich plnn v minulosti tvoilo hlavn podmnku pro vyplcen odmn. Deset procent z nich pak bude pipadat na udren ratingu Baa3 u agentury Moodys, tedy tsn nad spekulativnm psmem, ppadn jeho zlepen. Prv hodnocen ratingovch agentur ovlivuje cenu, za kterou si dopravce bude pjovat penze na dal financovn nkupu novch vlak. Letos v pololet se pitom celkov ve vr, dluhopisovho programu a dalch zvazk dopravce prohloubila za prvnch est msc o zhruba deset miliard korun na 59,6 miliardy korun.

Krom zvaznch kol pro cel management jsou v materilu KPI podle informac MF DNES uveden koly i pro jednotliv leny veden. Konkrtn v oblasti servisu kolejovch vozidel by mly mt vechny vlaky a vagony eskch drah splnnou evropskou ECM certifikaci do poloviny ptho roku. Tedy o rok pozdji, ne co po evropskch dopravcch vyadovalo unijn nazen.

Dalmi poadavky jsou napklad zajitn financovn provozu i investinch poteb nebo efektivn nbor profes, kterch je v souasnosti nedostatek. Nejviditelnj je to v souasnosti zejmna u strojvedoucch, kte podobn jako idii autobus schzej v tuzemsk doprav dlouhodob.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno