N vrobek je udriteln. Britsk ady vyhlsily vlku greenwashingu

0
77

Kdy ml na jae roku 2019 ve Velk Britnii premiru vz Hyundai Nexo na vodkov pohon, reklamy ho popisovaly jako natolik bezemisn, e za jzdy dokonce ist vzduch. Spolenost Hyundai Motor UK dokonce tvrdila, e kdyby na silnicch jezdilo 10 000 jeho voz, snen emis uhlku by se rovnalo vysazen 60 000 strom.

Tvrzen, e s novm vozem, jeho zkladn cena se pohybuje kolem 60000 liber (1,6 milionu K), lze jezdit tak, e za sebou nezanechv jakkoli zneitn, vak znlo a pli dobe na to, aby to byla pravda. V ervnu 2021 britsk regultor reklamy rozhodl, e tvrzen je myln.

ad pro reklamn standardy (ASA) na zklad svch analz zjistil, e vz sice filtruje vzduch, ale pesto uvoluje kodliviny. Dje se tak kvli opoteben pneumatik nebo brzdovho obloen. Zvlt pneumatiky jsou obrovskm zdrojem zneitn toxickmi sticemi. Pestoe se spolenost brnila, e nemla v myslu naznaovat, e vozidlo nezanechv v ovzdu dn stice, ASA rozhodla, e reklama byla zavdjc a nemla by se znovu pouvat.

Zkon je priorita, k Sunak

Pi prodeji vrobk od automobil, letenek a po nealkoholick npoje nebo istic prostedky se bn pouvaj nejrznj ekologick tvrzen. Na zklad navrhovanch novel zkon je ale ady nyn budou bedlivji kontrolovat. Firmm tak hroz pokuty ve vi a destek milion liber za nepodloen nebo zavdjc tvrzen.

Sedm hch greenwashingu

Hch skryt zmny
Firma komunikuje produkt jako udriteln, ale zdrazn pouze uritou lbivou vc, ani by se podvala na zbytek produktu.

Hch menho zla
Firma prezentuje produkt jako nejzelenj v dan kategorii. Jene samotn kategorie je ji sama o sob diskutabiln, pkladem me bt nzkoemisn nafta.

Hch nedostatk dkaz
Spotebitel nem monost environmentln pozitivn tvrzen snadno a rychle dohledat a potvrdit si je.

Hch vgnosti
Obecn a nevstin zvoln, jako jsme green, jsme eco bez uveden dalch detail.

Hch bezvznamnosti
Spotebiteli je pedstaven pravdiv fakt, avak nepodstatn v rmci dan problematiky. Firma napklad zdrazuje, e dan produkt neobsahuje urit druh ltky, kter je pitom legislativn dvno zakzn.

Falen znaky
Firma vyuv vlastn/samozvan i pochybn certifikty dokazujc, e se jedn o ekologicky vyroben produkt.

Hch li
Tvrzen neho, co nen pravda.

Zdroj: TerraChoice, No Greenwashing

Podle nvrhu zkona o digitlnch trzch, hospodsk souti a ochran spotebitele, kter britsk vlda brzy pedstav, hroz velkm spolenostem za poruen spotebitelskho prva sankce a do ve 10 procent celosvtovho obratu. Jednotlivcm, kte tyto zkony poru, budou hrozit pokuty a do ve 300000 liber (8,4 milionu K). Pijet novho zkona je pro nai vldu prioritou, oznmil pedseda vldy Rishi Sunak.

Prvnci minul tden uvedli, e nov pravomoci adu pro hospodskou sout a trhy (CMA) pmo pokutovat spolenosti se budou tm jist tkat i klamavch ekologickch tvrzen, tzv. greenwashingu.

Coca-Cola adoptovala prales. Je to greenwashing, kaj ochrnci prody

CMA se domnv, e takov ponn je v rozporu se zkonem, uvedl k tmatu greenwashingu specialista na regulan vyetovn a prosazovn prva v advoktn kanceli BCL Solicitors Richard Reichman. Prv greenwashing je v hledku regulanch ednk. Myslm, e se tm jist dokme vysokch pokut, pokud budou spolenosti tato varovn ignorovat, dodal Reichman.

Podle Stuarta Pontinga, partnera v oddlen spolenosti Walker Morris zabvajc se regulac a dodrovn pedpis, ml CMA dosud znan omezen pravomoci v oblasti ochrany spotebitele. ady dostanou do ruky nstroj a budou ochotnj ho v ppad poteby pout, uvedl Morris.

etrnj k planet?

V z roku 2021 ad CMA zveejnil kodex ekologickch tvrzen a ji loni v ervenci oznmil, e proetuje reklamn ekologick tvrzen a tvrzen o udritelnosti t znaek zsilkovch obchod s textilem: Asos, Boohoo a George at Asda. Bude nyn zkoumat, zda nebyla zavdjc. CMA vak zatm nedospl k nzoru, zda dolo k poruen spotebitelskho prva. CMA tak minul msc oznmil, e bude rovn zkoumat sprvnost environmentlnch tvrzen o zkladnch vrobcch pro domcnost, jako jsou potraviny, npoje a toaletn poteby.

V srpnu loskho roku britsk reklamn regultor ASA zakzal reklamu na prac prek Persil (Unilever) pot, co znaka nebyla schopna objasnit zklad svho reklamnho poselstv ve znn etrnj k na planet. Spolenost Unilever minul tden ve sv obran uvedla, e je ldrem v oblasti zlepovn ivotnho prosted a e ji rozhodnut ASA pekvapilo. Reklama podle n jet nebyla schvlena pro vysln.

Przdn sliby nezachrn lidi, mn mlad a opt demonstrovali za klima

ad pro finann dohled konzultoval s odbornky svj vlastn balek opaten zamench na potlaen greenwashingu. Navrhuje omezit pouvn nkterch vraz, jako je zelen i udriteln, v nzvech investinch produkt a pi marketingu.

Evropsk unie m rovn v ptch tdnech pedloit nov zkon, kter navrhuje pokuty pro spolenosti uvdjc nepodloen ekologick tvrzen. Francie v lednu zavedla zkony, podle nich mus firmy, kter tvrd, e vrobek je uhlkov neutrln, informovat o vech emisch sklenkovch plyn tohoto vrobku za cel jeho ivotn cyklus.

George Harding-Rolls, vedouc kampan organizace Changing Markets Foundation, uvedl, e firmy doposud nikdo nekontroloval, pokud jde o jejich ekologick tvrzen. Mly by podle nj mt povinnost pedloit vechny relevantn dkazy, kter by jejich tvrzen tvrzen podpoily.

Je snadn vydlvat penze na tom, kdy eknete, e koup naich vrobk mete nco zmnit, uzavr podle The Guardianu Harding-Rolls. Mnoh z tchto tvrzen jsou podle nj zavdjc a nejsou podloena dnmi dkazy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno