Navzdory covidu je te lid s exekucemi mn

Z evidence exekuc ubylo v roce 2021 ve srovnn s pedchozm rokem pes 21 tisc lid. Poet lid v exekuci byl loni 698 tisc. Prmrn esk dlunk m 46 let a 6,37 exekuc.

Lpe se da eit situaci tm, kte maj jednu i dv exekuce. Loni meziron pibylo lid, kte maj osm a vce exekuc. Nejvc narostl poet osob s vce ne deseti zenmi, a to o sedm procent. Naopak zadluench s jednou exekuc ubylo o 22 procent.

Na slech je znt epidemie

Poet exekuc se v roce 2021 o pt tisc navil a je nyn 4,43 milionu. Pokud jde o lidi s vceetnmi exekucemi, hlavn problm je v tom, e povinn svou situaci vbec nee, k Jan Mlynark, prezident komory. Prmrn vymhan stka na jednoho povinnho je 483 tisc, v roce 2020 to bylo 430 tisc.

Na slech se podepsala epidemie covidu. V roce 2020 jsme nemohli provdt exekuce vemi zpsoby, dn ukonovat, spousta jich zstala takzvan zaparkovan. Do pohybu se mohly dt a po skonen moratori, uvedl viceprezident komory Martin Tunkl.

Data dle ukzala, e poklesl poet nezletilch v exekuci, a to o 30 procent. Zatmco v roce 2020 jich bylo 2 284, loni u jen 1 574. Podle lenky prezidia EK R Venduly Flajhansov pomohly legislativn zmny, ale i postoje vitel k tmto dlunkm.

V letonm a ptm roce by mly podle Tunkla poty exekuc dle klesat. Ve statistikch by se mlo projevit milostiv lto, co je akce na levn splacen dluh u veejnoprvnch exekuc. Ta se konala mezi koncem loskho jna a koncem letonho ledna. Mla by se opakovat opt na podzim.

Letos zaala platit tak zmna, kdy drobn exekuce do stky 1 500 korun, kter b bezvsledn vc ne ti roky, me exekutor zastavit. Nejdve ale musej vitele informovat a ten me do zastaven exekuce zashnout.

Od ptho roku budou moci exekutoi zastavovat tak dlouhodob marn exekuce. Jedn se o ty, u nich vymoen stka za poslednch est let nepokryje nklady exekuce a souasn se exekuce netk nemovitosti. Bezvsledn exekuce se bude moci jet dvakrt prodlouit po zaplacen poplatku vitelem, trvat by vak mohla nejdle dvanct let.

Inflace a dluhy

Loni pijat legislativa znan dlunkm pomohla. Te je ovem ekaj dal vzvy. Jen co se domcnosti vzpamatovaly z covidu, potkaj se s obrovskm zdraovnm. To se me podepsat na schopnosti dluhy splcet. Pokud se lovk dostane do njak svzeln situace, ml by ji eit s vitelem nebo dodavatelem energi hned v potku, dopluje Mlynark.

To, zda se nkte lid dostanou vlivem souasnho zdraovn do finannch pot, kter povedou a k exekuci, ukou teprve nsledujc roky. V dob krize obvykle exekuc pibv rychleji a neda se je vymhat a naopak za ekonomickho rstu pad do exekuc lid mn a da se jim exekuci lpe splcet.

Tato situace je mimodn a vme, e stt dl opaten a lidem pome dve, ne by do exekuc spadli, mysl si Tunkl, kter proto douf, e k dramatickmu nrstu tentokrt nedojde.

To, e se na potu exekuc podepisuje vznamn situace domcnost, ukazuje i to, e nejvce dlunk na poet obyvatel ije v Karlovarskm a steckm kraji, kde jsou dlouhodob vy nezamstnanost i hor sociln pomry.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts