Nebe nad Londýnem potemnělo. Lidé topí v kamnech, úřady jsou na ně krátké

0
51

O uplynulém víkendu dosáhlo znečištění ovzduší v Londýně nejvyšší hodnoty 10 podle indexu britské vlády. Největší koncentrace pevných částic přístroje naměřily na jihozápadním předměstí města. Byla to nejhorší situace v Londýně zaznamenaná od ledna roku 2017, píše deník The Guardian.

Podobné momenty mají samozřejmě neblahý vliv na zdraví obyvatel. Podle pětileté studie zveřejněné v roce 2021, v níž odpovídalo více než milion obyvatel města, po krátkodobém zvýšení znečištění ovzduší strmě roste počet návštěv praktických lékařů. Lidé si nejvíce stěžují na dýchací cesty, lékaři také předepisují více inhalátorů. Zvýšený počet dětí v ordinacích zaznamenali také britští pediatři.

Budeme dýchat špinavý vzduch. Meteorolog o důsledcích návratu k tuhým palivům

Podle údajů o chemickém složení znečištění, které shromáždila Královská univerzita v Londýně, velkou roli v nárůstu znečištění o uplynulém víkendu hrálo spalování dřeva v domácnostech. Analýza pevných částic, které Londýňané dýchali, ukázala, že 60 až 70 procent z nich pochází z topení dřevem nebo pevnými palivy. V průměru za celý rok vyprodukují komíny domů ve Velké Británii více spalin než výfukové plyny z veškeré dopravy na silnicích.

Mezi opatření vedoucí ke snížení spalin v Londýně patří například takzvaná bezkouřová zóna (SCA). To je oblast, kde lidé ani podniky nesmějí vypouštět z komína žádné spaliny, nemohou tu dokonce ani nakupovat nebo prodávat nepovolené palivo, pokud není určené pro zařízení, která mají z toho pravidla výjimku.

Zóny zákazu spalování tuhých paliv byly vytvořeny již v 50. letech 20. století a pokrývají části většiny britských měst. Zde musí lidé, kteří spalují pevná paliva, používat certifikované spotřebiče nebo spalovat bezdýmná paliva. V těchto zónách je spalování dřeva na otevřeném ohni zakázáno.

O zákonech musí lidé vědět

Přesto jsou vymáhání pokut nebo kontrola topenišť ze strany úřadů stále neúčinné. Způsob, jak se jim nedaří tento problém řešit dlouhodobě, sleduje doktor James Heydon z nottinghamské univerzity. Zpracoval žádosti adresované místním radám, stejně jako záznamy rozhovorů s pracovníky samospráv britských měst. Na vzorku získaných odpovědí, které shromáždil ze tří desítek radnic, zjistil, že v letech 2014 až 2020 si na kouř z komínů stěžovalo celkem 2 524 Britů. Navzdory tomuto množství stížností pouze dvě městské rady podnikly soudní kroky, celkem to byly pouze čtyři případy za šest let!

„Existuje nespočet překážek, včetně reakce na stížnosti podané mimo pracovní dobu, (ne)schopnost vidět kouř v noci anebo shromáždění nedostatečného množství důkazů pro určení původu kouře z neověřeného zdroje, které řešení tohoto problému znesnadňují,“ říká Heydon.

Zákony by se podle něj neměly vymáhat soudní cestou, ale jejich dodržování vyžaduje, aby o nich lidé alespoň věděli. Jiný průzkum, který realizovala společnost Defra, zjistil, že 46 procent majitelů kamen v bezkouřových zónách ani neví, zda jsou jejich kamna na tuhá paliva schválena k používání. Jen každý desátý Londýňan, který zde spaluje dřevo, věděl, že jeho kamna nejsou schválena. To podle průzkumu ukazuje na potřebu lepší informovanosti veřejnosti.

Dřevo a další tuhá paliva jsou nejvíce znečišťujícím způsobem vytápění domácností, zejména při použití otevřeného ohně. Zastaralý soubor regulí spolu se špatnou informovaností obyvatel i bezzubým prosazováním předpisů tak způsobily že se vytápění domácností dřevem a pevnými palivy stalo normálním chováním. Bez dalších opatření bude pro Spojené království velmi obtížné splnit budoucí cíle v oblasti snižování znečištění ovzduší, uzavírá The Guardian.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno