Nejde to. Destky farem zavraj chovy prasat

0
250

Letos rodit nebudou. Tyto chovy podle daj, kter MF DNES poskytlo veden eskho svazu chovatel prasat, s prasnicemi skonily.

Dal farmy chovy omezuj. Prasnice u v nich selata rodit nebudou, ve statistikch to vak projev a za pr msc.

Podle komory se loni chovalo kolem 90 tisc prasnic, aktuln jich je o desetinu mn. To se v budoucnu odraz i na potu prasat porench na maso.

Kvli nzkm vkupnm cenm na rovni 23 korun za kilogram trat chovatel na kadm kilogramu prasete deset a dvanct korun. Na unkovi v porkov hmotnosti kolem 110 kilogram tak firma pijde o vce ne 1 000 korun.

Chovatel ztrtov chovy dve dotovali napklad z penz za rostlinn komodity, jako je epka nebo obil. Vkupn ceny jsou v souasnosti podle daj Agrrn komory R ale nejni od roku 1994, pitom ceny vstup stle rostou.

Jak upozoruje prezident organizace Jan Doleal, za posledn rok vyletly u prasat ceny krmiv o tvrtinu, energie a o 40 procent v zvislosti na dodavateli. Podle przkumu komory z konce loskho roku plnuje letos omezit chovy 30 procent ze dvou a t stovek tuzemskch podnik, do roku 2030 je pak chce zavt polovina chovatel.

Vepov si pitom stle pevn dr vlunou pozici v tuzemskm jdelnku. Prmrn ech ho ron sn kolem 43 kilogram, co je nadpolovin vtina celkov spoteby vekerho masa.

Investice s rizikem moru

Ji Kej z Chomutovska, kter choval ttine ti dekdy, prasnice omezil u loni. Nyn zavr tak chov prasat na maso. Jak ekl MF DNES, musely by se pro pokraovn chovu srovnat vkupn ceny, nebo narovnat podmnky v Evrop.

V sousednch sttech, jako je Polsko i Nmecko, podle nj proud do oboru nesrovnateln vy sumy skryt v dotacch na zamstnanost, odpotech na pojitn nebo v regionlnch podporch. Ty dotace jsou jinde tak velk, e tomu nememe konkurovat. To prost nejde. Ceny komodit jsou dan, s tm nepohnete, vysvtlil.

Do budoucna podle nj vydr pouze nejvt podniky, kter zvldnou i vlastn zpracovn masa. Ale vyrbt vepov ve velkm se u ns u asi nebude, domnv se.

eenm je narovnn dotanch podmnek, nebo pln zruen dotac. To by ale pak zaplatili lid z vlastn kapsy, dodv. Ceny potravin by ly nahoru.

Ministerstvo zemdlstv opakovan uvd, e situaci vnm a e se sna farmm pomoci. Nov ministr Zdenk Nekula (KDU-SL) ujiuje, e se nebudou sniovat nrodn dotace, kter jsou v poslednch letech pt miliard korun ron. Do nich se ale potaj i penze na rostlinnou vrobu. Stt chce vyjednat pomoc pro chovatele na evropsk rovni, zatm ale mimodn podpory nepily.

Chovy se zavraly u v minulosti, nrodn dotace nicmn aspo pisply k omezen poklesu. Podle vkonnho editele eskho svazu chovatel prasat Jana Stibala nepomhaj s provoznmi vry ani banky nebo jin finann skupiny.

Teoreticky by se jim szka na vepe mohla vyplatit, a se ceny zase vyplhaj nahoru. Psun penz ale hat obavy z africkho moru prasat. Ten je v souasnosti rozen v Nmecku i Polsku mezi populac tamnch divokch prasat, posledn vskyt byl jenom sedm kilometr od eskch hranic.

Podle odbornk nen otzkou zda, ale kdy nemoc do eska doraz. Ve chvli, kdy se choroba dostane na nae zem, vyty se kolem nlezu psmo o ploe minimln 200 kilometr tverench, pibliuje za Sttn veterinrn sprvu Petr Majer.

V oblasti bude platit zkaz lovu, veterini v n budou sbrat uhynul divoky a vyetovat nemoc. Chovu ani prodeji sice nikdo brnit nebude, ale v byznysov realit maso z oblasti ocejchovan morem mlokdo koup. Kdyby se nemoc dostala do chovu, mus se vybt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno