Nejrizikovj je pondln dopoledne. ad vydal zprvu o pracovnch razech

0
31

ad eviduje v zemi kadoron pes 40 000 pracovnch raz, v poslednch dvou letech byl jejich poet kvli koronavirov pandemii zhruba o 40005000 ni. Dvody, pro se nejvc raz stv v pondl, mohou bt podle Kolibae nedostaten koncentrace po dnech volna, rychl zpracovvn nevyzench zakzek z pedchozho tdne i optovn zahjen vroby.

Pokud se jedn o asov rozmez pracovnho dne, nejvt poet pracovnch raz vznikne v ase mezi 10:00 a 11:00. Zde lze mezi mon piny zaadit snahu o dokonen prce ped pestvkou, podcenn a nedodrovn pravidel bezpenosti prce zamstnanci, men koncentraci, uvedl mluv.

Utrpl nemoc z povoln, nvrat do prce byl krun. Nkter firmy nejsou fr

Pracovn razy jsou podle nj rovnomrn rozprosteny do celho roku. Nejvce jich pipad na erven a nejmn na prosinec a letn przdniny, ekl Koliba. Nejvce raz SIP eviduje ve strojrenstv, stavebnictv a silnin nkladn doprav a kurrnch innostech vetn skladovn.

Z hlediska pracovnch zkuenost jsou nejrizikovj skupinou nov zamstnanci, protoe nejvce pracovnch raz se stane v prvnch tech letech zamstnn. Rizikov jsou zejmna poten msce bhem prvnho roku v prci, uvedl Koliba. asto jde podle nj o nstup do prvnho zamstnn po ukonen studia bez praktickch zkuenost i o zmny dlouhodobho zamstnn s pechodem do novho oboru.

Pracovn raz utrp nejastji zamstnanci ve vku 2130 let a 4155 let. V ppad prvn vkov skupiny pat mezi dvody nedostaten pracovn zkuenosti i nedostaten pozornost pi prci, uvedl mluv. U druh vkov skupiny je asto za razy podcenn hrozcch rizik u dlouhodob provdnch prac, nedodrovn pravidel bezpenosti prce zkuenmi zamstnanci i fluktuace pracovnk.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno