Nejvt firma na itn olej sv tuky z 24 tisc restaurac

0
243

Nebyli jsme tm, kdo s npadem vykupovat, istit a dl prodvat pouit olej z kuchyn a restaurac piel. My jsme byli pvodn jen investory. Ale postupem asu se situace vyvinula tak, e jsme stli ped rozhodnutm, jestli penze odepeme, nebo se budeme ve firm angaovat vce, abychom ji dostali do kondice, vzpomn Kubala na zatek svho psoben ve spolenosti Trafin Oil.

Pbh roku

Tom Kubala se astn soute EY Podnikatel roku a sout i o cenu ten za nejlep podnikatelsk pbh. Hlasovat pro nj mete v anket ZDE

Rozhodli jsme se pro firmu. Stlo ns to sice dal penze a spoustu prce, ale nelitujeme. Zatmco dve jsme podnikali ve finannictv a jedinm vsledkem na prce byly penze a pohyby na kont, podnikn v tomto oboru nm obma dv daleko vce. Me to vypadat jako frze, ale kdy si uvdomm, e to, co dlme, ve vsledku pomh prod, tak jsem urit spokojenj, dopluje Hba.

Jejich firma je v souasnosti ldrem na trhu s pouitmi oleji. Ze zhruba edesti tisc tun jedlch olej, kter se ron v esku vyuij, zpracuj a piprav pro dal vyuit okolo deseti tisc tun. Druh nejvt zpracovatel m zhruba polovin objem, dal jsou jet men, pibliuje trh Kubala.

Firma dodv vyitn oleje nejvtm svtovm zpracovatelm. Jen v esku sv pouit jedl oleje z vce ne 24 tisc hospod, hotel, restaurac nebo vvaoven. Psobme i na Slovensku a v Polsku, pidv dal detaily z psoben firmy Kubala.

Pouit olej se sv do naeho zvodu ve Vrbici u Bohumna, kde psobme v arelu bval achty. U je nm to tam ale mal, take se budeme sthovat do novho zvodu v Horn Such, informuje o plnech do budoucna Hba.

Pro Tom Kubalu mete hlasovat v anket ZDE

Prmyslov zna v Horn Such stoj, podobn jako souasn zvod Trafin Oilu, na zem bval achty. Podobnost nen nhodn. Oleje istme pi teplot zhruba edest stup Celsia, take jde o energeticky nronou innost, popisuje Hba. Proto jsme hledali zem v blzkosti bval achty, kde se t a nadle bude tit plyn. Ten toti potebujeme pro n provoz, kter je dky tomu levnj, vysvtluje.

Po dokonen nov tovrny se chtj majitel Trafin Oilu zamit na dal rst firmy. Nabdneme nkterm konkurentm, e bychom je pevzali, to se nm jev jako nejschdnj cesta. A v souasnm zvod ve Vrbici chceme vybudovat vvojov centrum, kde bychom se zamili na vzkum istn olej, nastiuje dal plny Kubala.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno