Nezaplatit nen ostuda. Pes 100 milion Amerian potpj dluhy za doktory

0
49

Ameriance Jenn Bakowsk ped nkolika lety diagnostikovali rakovinu. Od t doby se j ivot obrtil vzhru nohama. Krom jmy na zdrav utrpla i jej penenka. Faktury a upozornn, aby zaplatila, j chod do dnenho dne.

Chod mi 10 a 12 faktur za tden. Snam se dlat, co mu, ale nejde to, uvedla pro agenturu Reuters tiapadestilet Amerianka, kter ije na Florid.

Akoliv je jej stav u nyn stabilizovan, do prce nechod a dostv invalidn dchod. Nklady za jej lkaskou pi se od roku 2019 pohybovaly kolem 30 000 dolar ron (648 660 K). Podle jejich slov j s financemi musela znan pomoci tak jej rodina.

Matka dvou teenager je jednou z vce ne 100 milion Amerian, kte maj dluhy na zdravotn pi. Podle statistik neziskovch organizac Peterson Center on Healthcare a KFF celkov dluh Amerian dosahuje stky 195 miliard dolar (4,2 bilionu K).

Statistiky tak uvdj, e vtina dlu mn ne 1000 dolar (21 600 K). Podle analz neziskovch organizac lid s nzkmi pjmy a zdravotnm postienm maj tendenci na zdravotn pi dluit vce.

S dluhy pomh neziskovka

Bakowsk obdrela ped nkolika msci dopis od neziskov organizace RIP Medical Debt. Ta j napsala, e st jejho dluhu ve vi 2600 dolar (56 200 K) nemus platit, jeliko u byl uhrazen.

Nejdve si myslela, e jde o podvod. Pak si vak zadala nzev spolenosti do prohlee. Konen mi nkdo pomohl. e se nkdo sna pomoci lidem, jako jsem j, pro m pedstavuje obrovskou levu, ekla. Doma si dopis dokonce vystavila.

Neziskov organizace RIP Medical Debt funguje od roku 2014. Zaloili ji bval vymahai dluh Craig Antico a Jerry Ashton. Organizace nakupuje nezaplacen faktury ve velkm mnostv, a to za zvhodnnou sazbu.

Kad dolar, kter dostaneme, umouje zbavit se 100dolarovho dluhu, cituje slova prezidentky organizace Allison Sessov portl Yahoo.

Dar ve vi 10 dolar umouje zbavit se dluhu ve vi 1000 dolar, dar ve vi 100 dolar pak dluhu ve vi 10 000 dolar, dopluje prezidentka organizace Allison Sessov.

Lid o pomoc nemohou sami podat. Pro to, aby jim organizace s jejich finann situac pomohla, mus splovat urit podmnky.

Organizace u pomohla s dluhy vce ne 6,6 milionm Amerian, jejich ve pesahovala 9,8 miliardy dolar. Neziskov organizace m sv partnery, spolupracuje tak se stty, okresy i msty.

Dluhy maj i pojitn

Podle pedsedy vzkumnka nmeckho think-thanku Michaela Karpmana jsou nejvtmu riziku s hradou financ za zdravotn pi vystaveni lid, kte si neplat zdravotn pojitn. Pesto vak vtina dlunk zdravotn pojitn m.

Problematick jsou levn pojistky s vysokou spoluastn, takov vysok stky si pak nemohou lid dovolit zaplatit, uvedl Karpman.

Napklad v okrese Cook County v americkm stt Illinois m dluhy 14 procent domcnost, podle tamn politiky Toni Preckwinkle jsou prv dluhy na zdravotn pi hlavn pinou osobnho bankrotu.

Prezidentka organizace RIP Medical Debt upozornila tak na problematiku len se doma. Kdy maj lid zdravotn dluhy, vyhbaj se lkask pi. Nae zkuenosti ukzaly, e jakmile se lid dluh zbav, jsou pak ochotn se k lkai vrtit a erpat takovou zdravotn pi, jakou potebuj, a nezkouej se lit sami doma, ekla prezidentka Sessov.

S problmy se zaplacenm se setkal i Jared Walker. Vysok stky za zdravotnictv ho donutily v roce 2021 zaloit neziskovou organizaci Dollar For. Slou jako informan stedisko a pomh pacientm snit ty za lkakou pi.

Organizace pomohla Amerianm zbavit se dluh ve vi 27 milion dolar (584 milion K.) Prvn vc, kterou chcete ct pot, co nkdo obdrel vysokou fakturu za lkaskou pi: Nen to dn hanba. Neudlali jste nic patn, ekl Walker. Vechno to souvis se patnm systmem, doplnil.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno